På 80- og 90-tallet var Nansensenteret en av pionerene på satellittmålinger og overvåking av isforholdene i Arktis.

På 80- og 90-tallet var Nansensenteret en av pionerene på satellittmålinger og overvåking av isforholdene i Arktis.

Nansensenteret ledet store multinasjonale og interdisiplinære forskningsprogrammer som MIZEX (Marginal Ice Zone Experiment) i perioden 1983-1989 og SIZEX (Seasonable Ice Zone Experiment) i perioden 1989-1992. Programmene ble støttet av ESA, Norsk Romsenter og ONR. Med fokus på validering av fjernmålingsdata fra satellitter, økt forståelse av is- og hav-prosessene i den marginale is-sonen ble det gjennomført store felteksperimenter. GC Rieber stilte to av sine båter til disposisjon for gjennomføring av toktene. "Med bud om morgendagens klima" ble filmet under et av toktene i 1992 og produsert ferdig i 1993. I dag er det interessant å se hvilke perspektiver man hadde på klima for 25 år siden. En problemstilling som bare har blitt enda mer aktuell. Filmen er produsert og regisert av Carlo for Nansensenteret.