Ledig stilling som kommunikasjonsrådgiver ved Nansensenteret

 

 

Om oss

Nansensenteret (NERSC) er en uavhengig non-profit forskningsstiftelse som driver tverrfaglig forskning med fokus på det marine miljøet, kryosfæren og atmosfæren. Våre vitenskapelige aktiviteter er tett integrert mot innovasjon og tjenesteutvikling.

Arktis er et av våre viktigste oppmerksomhetsområder. Nansensenteret deltar aktivt i opplæring og kapasitetsbygging for studenter og unge forskere, samt formidling av forskning til interessenter i offentlig og privat sektor og samfunnet generelt.  

Vi inngår også i Bjerknessenteret for klimaforskning, som er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, NORCE, Havforskningsinstituttet og NERSC.

Vi har kontor på Marineholmen i Bergen og er en internasjonal arbeidsplass med rundt 70 ansatte fra 24 nasjoner.

 

Den ledige stillingen

Ved Nansen-senteret har vi ledig en 50 % stilling som kommunikasjonsrådgiver. Rådgiveren vil ha ansvar for å formidle kunnskap om kompetansen Nansensenteret forvalter, og de forskningsarbeider som utføres i nasjonale og internasjonale prosjekter og oppdrag. 

Den som ansettes vil ha også ha som oppgave ansvar for å utvikle kommunikasjonen i, og formidlingen fra forskningsprosjekter, i samarbeid med prosjektleder og prosjektdeltakere. Stillingen krever selvstendighet og evne til å ta initiativ.

Aktuelle kommunikasjonsflater er egne websider, i sosiale medier, samt interne og eksterne arrangement og møter.

Vi ser ellers etter en person som har interesse og anlegg for å formidle forskningsarbeid og -resultater til våre interessenter og samfunnet forøvrig. 

Stillingen rapporterer til administrasjonssjefen.

 

Arbeidsoppgaver:

 • Koordinere formidlingsaktiviteter i prosjektet
 • Identifisere publiserbare nyheter fra prosjektet gjennom regelmessig kontakt med prosjektdeltakerne og ved å følge pågående aktiviteter
 • Ansvar for oppdateringer og utvikling av prosjektets nettsider
 • Sørge for synlighet for prosjektet i sosiale medier og andre alternative plattformer
 • Skrive pressemeldinger og være pressekontakt ved ulike arrangementer
 • Bistå med å arrangere møter og konferanser
 • Bistå med rapportering
 • Kontaktpunkt mot lokale aktører og samarbeidspartnere

Ønskede kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning innen kommunikasjon, media/journalistikk, eller naturvitenskap.
 • Erfaring med formidling av vitenskapelige tekster og forskningsresultat
 • Bred erfaring med bruk av nettflater og sosiale medier
 • Erfaring med bruk av redigerings- og publiseringsverktøy
 • Kjennskap til/erfaring fra forsknings- eller instituttsektoren

 

Ønskede ferdigheter

 • Evne til å arbeide selvstendig og strukturert
 • God til å jobbe i team, så vel som individuelt.
 • Gode kommunikasjonsevner på norsk og engelsk, både skriftlig og muntlig.

 

Vi kan tilby

 • Interessante og utfordrende oppgaver
 • Et profesjonelt, internasjonalt og inkluderende arbeidsmiljø
 • Gode pensjonsordninger
 • Fleksitidsordning
 • Lønn etter kvalifikasjoner

 

Slik søker du

Send søknad og CV til job@nersc.no, med kopi til christine.sivertsen@nersc.no med tittel "Søknad på stilling som kommunikasjonsrådgiver».

For ytterligere informasjon om stillingen, ta kontakt med administrasjonssjef Christine Due Sivertsen, tlf 90788115

Søknadsfrist: 10. mars 2020

Tiltredelse: Snarest 

Søkere kan bli evaluert og kontaktet før søknadsfristen.

 

Stiftelsen Nansen Senter for Miljø og Fjernmåling

Nansen Environmental and Remote Sensing Center
Thormøhlens gate 47, NO-5006 Bergen, Norway
www.nersc.no | job@nersc.no | Switchboard: +47 55 20 58 00