Marin temaaften ved Nansensenteret

Over 100 deltakere fra forskningsmiljøene, marin og maritim næring samt klyngeorganisasjoner i Bergen møtte til Marin temaaften ved Nansensenteret.  

Innleder: Nina Jensen fra REV OceanInnleder: Nina Jensen fra REV Ocean

Verdenshavene står overfor store og til dels ukjente utfordringer. Gjennomsnittlige temperaturer øker, havnivået stiger mens forsuring og forurensning (for eksempel mikroplast) utfordrer og truer livet i havet. Bergen innehar verdensklasse kompetanse om havressurser, havis- og havstrømsystemer. «Havbyen» består av en rekke nasjonalt og internasjonalt ledende forskningsinstitusjoner, små og store kompetansebedrifter, og globale marine næringslivsaktører. Hvordan og hva skal vi arbeide sammen om i årene som kommer for å forsvare tittelen som «Havbyen»? Hvordan skal vi forholde oss til en aktør i Oslo som ønsker å bygge «Verdenshavets hovedkontor»? 

Dette var bakteppet for at Nansensenteret i forrige uke inviterte Nina Jensen (REV Ocean), Sissel Rogne (Havforskningsinstituttet), Jarl Giske (Universitetet i Bergen) og Johnny A. Johannessen (Nansensenteret) til å snakke om deres ekspertise, hvordan man kan samarbeide i "Havbyen" om morgendagens utfordringer.

- De to siste ukene har "Havbyen" Bergens rolle vært nært knyttet opp mot Kjell Inge Røkkes og REV Oceans initiativ til "Verdenshavenes hovedkontor". Mediene har gitt saken mye medieomtale og lokale politikere har kastet seg inn debatten. Det er flott at Nansensenteret får samlet sentrale aktører til å diskutere samarbeid i Bergen. Byen som alltid vil være forskningshovedstaden for verdenshavene, sier direktør Sebastian H. Mernild ved Nansensenteret.

Moderator Espen Børhaug fra Bergen Næringsråd stilte innlederne spørsmål om det er noe "Havbyen" Bergen mangler i en påfølgende paneldebatt. - Jeg tror ikke det er så mye vi mangler, men vi er av og til veldig flinke til å møtes i slike sammenhenger som dette. Deretter går vi hver til vårt og så prates vi neste gang. Det skjer ikke så mye i mellom. Bergen må ta tak i bærekraftsmålene som FNs land på imponerende vis har blitt enige om. Det kunne vært en tanke å nedskalere det FN har gjort for Bergen sin del. Vi kan ta for oss hva vi egentlig har av muligheter, og hva er det vi i fellesskap kan løse. Dersom vi kan få det skissert ned hadde vært veldig interessant, svarte Johnny A. Johannessen.

Les også På Høyden som omtalte Marin temaaften.

Innledere og paneldeltakere: Johnny A. Johannessen, Nina Jensen, Sissel Rogne og Jarl GiskeInnledere og paneldeltakere: Johnny A. Johannessen, Nina Jensen, Sissel Rogne og Jarl Giske

Paneldebatt: Espen Børhaug fra Bergen Næringsråd ledet debatten som også engasjerte tilhørerne til å stille spørsmålPaneldebatt: Espen Børhaug fra Bergen Næringsråd ledet debatten som også engasjerte tilhørerne til å stille spørsmål

Add comment

Login to post comments