Debatt under Arctic Frontiers: Det grønne skiftet - hva nå?

Arctic Frontiers arrangeres i Tromsø denne uken. På åpningsdagen ble det invitert til debatt om "Det grønne skiftet - hva nå?". I panelet møtte Nansensenterets direktør Sebastian H. Mernild blant annet klimaministeren til debatt.

Her kan du se debatten i opptak (på grunn av tekniske lydutfordringer hos arrangør, er det først lyd fra da debatten startet. Spol derfor frem til 5:25)

 

I et fullstatt lokale i sentrum av Tromsø diskuterte paneldeltakerne om det er mulig å nå klimamålene samtidig som man opprettholder økonomisk vekst? Problemstillingen ble debattert i konteksten av at FNs klimapanel (IPCC) varsler behov for en storstilt omstilling. Samtidig slår det internasjonale energibyrået (IEA) fast at verden vil trenge mer energi i årene som kommer. Paris-avtalen forplikter Norge til å redusere klimagassutslipp med 40 prosent innen 2030. I en tid der grønnvasking kan synes utbredt, jobber mange næringsaktører med å fremme sin virksomhet som miljøvennlig og bærekraftig. Debatten stilte også spørsmål om på hvilken måte kan tradisjonelle olje- og gasselskaper som fokuserer mer på energi generelt være en del av løsningen? Hvilken sammenheng var det mellom effekten av oljeprisfallet i 2014 og det grønne skiftet som politisk prosjekt? Hvordan så man for seg at en industriell omstilling skulle ta form? Hva betyr dagens relativt høye oljepris for det politiske og folkelige engasjementet?


ORDSTYRER:

  • Tor Eldevik, Professor ved UIB og Bjerknessenteret 

 

PANEL:

  • Ola Elvestuen, Klima- og miljøminister, Venstre
  • Ingrid Lomelde, miljøpolitisk leder, WWF Verdens naturfond
  • Espen Barth Eide, første nestleder, Stortingets energi- og miljøkomité, Arbeiderpartiet
  • Sebastian H. Mernild, klimaprofessor og direktør, Nansensenteret
  • Michel Myhre-Nielsen, makroøkonom og seniorrådgiver i Equinor Deltakere i debatt under Arctic Frontiers: Tor Eldevik (Bjerknessenteret), Espen Barth Eide (Arbeiderpartiet), Ingrid Lomelde (WWF), Sebastian H. Mernild (Nansensenteret), Michel Myhre-Nielsen (Equinor), Ola Elvestuen (klimaminister/Venstre)Deltakere i debatt under Arctic Frontiers: Tor Eldevik (Bjerknessenteret), Espen Barth Eide (Arbeiderpartiet), Ingrid Lomelde (WWF), Sebastian H. Mernild (Nansensenteret), Michel Myhre-Nielsen (Equinor), Ola Elvestuen (klimaminister/Venstre)

Add comment

Login to post comments