Lærerik studentutplassering ved Nansensenteret

Denne høsten har vi ved Nansensenteret vært så heldige å få to studenter på utplassering fra studiet «Havteknologi» ved UiB. Vi har spurt Henrik Hellem (23) fra Vinterbro og Bjørnar Hallaråker Røsvik (22) fra Bømlo hvordan semesteret har vært her hos oss.

På Svalbard: Henrik og Bjørnar var med Nansensenteret på forskerskole ved UNIS. (Foto: Espen Storheim)På Svalbard: Henrik og Bjørnar var med Nansensenteret på forskerskole ved UNIS. (Foto: Espen Storheim)

Dette høsten har vi ved Nansensenteret vært så heldige å få to studenter på utplassering fra studiet «Havteknologi» ved UiB. Vi har spurt Henrik Hellem (23) fra Vinterbro og Bjørnar Hallaråker Røsvik (22) fra Bømlo hvordan semesteret har vært her hos oss.

Hvordan har dette vært og hvilke erfaringer vil dere spesielt trekke frem fra utplasseringen?
- Oppholdet vårt hos Nansensenteret har vært veldig lærerikt og givende. For å trekke frem noe så vil jeg si at vi har blitt tatt veldig godt i mot på senteret, samtidig som at vi har gjennom hele oppholdet fått diverse arbeidsoppgaver som er faglig relevante med utdanningen innen havteknologi. 
 
Dere var sterkt involvert i gjennomføring av Nansensenteret sin stasjon under Forskningsdagene her i Bergen. Hvordan var det å formidle forskning til barneskoleelever?
- Det var utfordrende, men samtidig veldig morsomt. Temaet for stasjonen var lyd under vann, som i andre ord er marin akustikk. Akustikk i seg selv er tema som er overraskende fraværende fra grunnskoleutdanningen etter hva jeg selv kan huske. Det er merkelig siden det bunner ut i noe så enkelt som spørsmålet «hva er lyd?». Så jeg håper vi fikk formidlet noe kunnskap om dette til ungene som kom innom stasjonen. 
 
Dere går på et integrert masterstudium der det senere i studiet blir mulig å spesialisere seg innenfor tre ulike temaer, blant annet akustikk. Har oppholdet her gitt bedre innsikt i hva akustikk er og hva lyd blir brukt til i forskning og industri?
- Vi har definitivt fått bedre innblikk i hva akustikk kan benyttes til. Akustikk er gøy, og det har vært veldig informativt med tanke på at vi allerede i løpet av neste semester må ta et valg med tanke på spesialisering. 
 
Som en avslutning på oppholdet fikk dere bli med på en forskerskole i Longyearbyen som var arrangert gjennom Useful Arctic Knowledge-prosjektet. Hvordan var det å delta på en slik skole der flere ulike fagfelt og nasjonaliteter var representert?
Å ta del i UAK-forskerskolen var en veldig fin opplevelse. Målet med forskerskolen var å skape tverrfaglig samarbeid mellom ulike akademiske disipliner relatert til Arktis, og skape relasjoner mellom forskere på tvers av landegrenser. Det internasjonale elementet var veldig verdifullt for helhetsbildet av uken vi hadde der oppe. Vi har definitivt fått ny kunnskap og perspektiver fra forskerskolen, som vi kommer til å ta med oss videre.

På UAK på Svalbard: Henrik og Bjørnar holdt en presentasjon om deres aktiviteter under utplasseringen ved Nansensenteret dette semesteretPå UAK på Svalbard: Henrik og Bjørnar holdt en presentasjon om deres aktiviteter under utplasseringen ved Nansensenteret dette semesteret

Add comment

Login to post comments