Antarktis øker havnivået

Tap av is i Antarktis har økt verdens havnivå med 7,6 mm siden 1992. To femtedeler av denne økningen (3,0 mm) har kommet de siste fem årene alene. - Akselerasjonen er dramatisk og bekymringsvekkende, sier Sebastian H. Mernild ved Nansensenteret.  

Ny studier og satelittovervåkninger viser at Antarktis mistet is med jevn hastighet på 76 milliarder tonn hvert år. Det tilsvarer et bidrar på 0,2 mm per år i økt havnivå. Siden da har det vært en akselererende og tredoblet økning. Mellom 2012 og 2017 har kontinentet tapt 219 milliarder tonn is per år – et bidrag til havnivået på 0,6 mm per år. Mengdene kan beskrives med at hele Norges areal blir dekket med 55 cm med vann.

Issmelting i Antarktis: Photo: Andrew ShepardIssmelting i Antarktis: Photo: Andrew Shepard

 

Funnene er hentet fra en ny stor klimaevalueringen kjent som «Ice Sheet Mass Balance Inter-comparison Exercise (IMBIE)». Forskningen blir publisert i det anerkjente tidsskriftet Nature torsdag i denne uken. Dette er det mest komplette bildet av forandring av isdekket i Antarktis til dags dato. 84 forskere fra 44 internasjonale organisasjoner kombinert med 24 satelittundersøkelser har bistått i produksjonen av evalueringen.

 

Sebastian H. Mernild, NansensenteretSebastian H. Mernild, NansensenteretStudiet, ledet av Professor Andrew Shepherd ved Universitetet i Leeds og Dr Erik Ivins ved NASA’s Jet Propulsion Laboratory i California, har vært støttet av den europeiske romfartsorganisasjonen ESA og NASA. Klimaprofessor og direktør, Sebatian H. Mernild ved Nansensenteret i Bergen har bidratt som medforfatter sammen med andre. Han mener at kartleggingen er viktig for hele kloden fordi Antarktis lagrer nok frosset vann for å øke det globale havnivået med 58 meter dersom alt hadde smeltet.

 

- Det å vite hvor mye issmelting det er på det sydligste kontinentet er nøkkelen til å forstå klimaendringer i dag og i fremtiden. Det har lenge vært mistanke om at endringer i jordens klima vil påvirke polarisen. Takket være bilder fra satellittene til romfartsorganisasjonene, kan vi nå spore tapet av isen og bidraget til det globale havnivå med sikkerhet, sier Sebastian H. Mernild ved Nansensenteret.

 

Det er første gang at så mange forskere har gått sammen og gjennomført en klimaevaluering av denne typen, hvor man både har brukt observasjoner, modeller og målinger foretatt med satellitt. Tidligere har også forskerne hatt langt større fokus på innlandsisen i Grønland, fordi det er der avsmeltingen i stor grad har skjedd. Det tar lengre tid med avsmeltning i Antarktis, fordi det er en mye større ismasse. Nå kan vi derimot se at Antarktis bidrar nesten like mye til den stigende vannstanden i verdenshavene som isen på Grønland, forklarer Mernild.

 

- I følge analysene som er gjort i studiet har det vært en økning i issmelting i Antarktis i løpet av de siste tiårene. Det sydlige kontinentet får havnivået til å stige raskere i dag enn noen gang løpet av de siste 25 årene. Dette bør være bekymringsvekkende for alle myndigheter som har ansvaret for å beskytte kystbyer og havnære lokalsamfunn, sier Mernild.

 

- Isen trekker seg lengre tilbake og issmeltingens hastighet stiger. Vi forventer et større tap av ismasser de kommende årene, sier Sebastian H. Mernild ved Nansensenteret, som samtidig understreker at der er store naturlige svingninger fra år til år.

Add comment

Login to post comments