NERSC-direktør en av 19 norske forskere til FNs klimapanel

Tidligere har det blitt kjent at direktør og professor, Sebastian H. Mernild, ved NERSC har blitt utpekt som en av hovedforfatterne for den sjette hovedrapporten til FNs klimapanel (IPCC). Nå er det offisielt at han er en av 19 forskere fra Norge som skal jobbe med rapporten, i følge Miljødirektoratet og IPCC. Rapporten, som publiseres i 2021 og 2022, regnes som det viktigste vitenskapelige grunnlaget for internasjonal klimapolitikk.

 

Sebastian H. Mernild, NERSCSebastian H. Mernild, NERSC- Listen over hvem som skal jobbe med hovedrapporten ble publisert av IPCC i helgen og det var kjekt at det ble så mange bidragsytere fra Norge. Nåløyet er trangt, og selv om vi er svært fornøyde nå, så skulle vi gjerne hatt med flere forfattere og hovedfattere fra NERSC og fra Bergen, medgir Sebastian H. Mernild.

 

Det var Miljødirektoratet som formidlet de totalt 84 norske kandidatene til IPCC. Totalt 721 eksperter fra 90 land er denne gangen invitert til å skrive de tre delrapportene og den oppsummerende synteserapporten, som til sammen utgjør den sjette hovedrapporten. På den naturvitenskapelige delen er det 232 eksperter, hvorav sju fra norske institusjoner, som bidrar. Utvelgelsen som er blitt er gjort er basert på kandidatenes ekspertise. Det legges vekt på å sette sammen forfatterteam til kapitlene med faglig bredde, representasjon fra ulike verdensdeler med mer.

 

Mernild er utpekt til å være hovedforfatter i arbeidsgruppe 1 som består av arbeidet med det naturvitenskapelige grunnlaget. Her er han valgt ut til et prestisjetungt kapittel om regionale atlas. Arbeidet består av å samle forskjellige scenarier og computersimuleringer om hvordan klimaet utvikler seg regionalt rundt i verden.

 

– Det blir utrolig spennende, men naturligvis krevende og påvise med vitenskapelig grunnlag hva verden kan vente av fremtiden, sier Mernild. Han kan fortelle at arbeidet begynner ganske snarlig. – Allerede i midten av mai skal det være samling i Trieste i Italia for å koordinere det videre arbeidet. Møtene arrangeres verden rundt, og Beijing står for tur i juni, sier Mernild, som har erfaring med FNs klimapanel tidligere. Han var forfatter for den forrige hovedrapporten som ga sterke føringer for klimatoppmøtet i Paris i 2015.

 

Bergens Tidende intervjuet Mernild da det ble kjent tidligere i vinter at han var utpekt som hovedforfatter. Intervjuet kan du lese her. Danske Jyllands-Posten laget også et portrettintervju etter bekreftelsen fra IPCC.

 

Sebastian H. Mernild i intervju med Bergens TidendeSebastian H. Mernild i intervju med Bergens Tidende

 

Pressemelding fra IPCC: Selection of Authors for IPCC Sixth Assessment Report

 

Her er hele listen over forfatterne fra norske fagmiljøer:

Arbeidsgruppe I: Det naturvitenskapelige grunnlaget

 • Bjørn Samset, Cicero, hovedforfatter, kapittel 1
 • Sebastian Gerland, Norsk Polarinstitutt, hovedforfatter, kapittel 2
 • Terje Berntsen, Universitetet i Oslo, hovedforfatter, kapittel 6
 • Trude Storelvmo, Universitetet i Oslo, koordinerende hovedforfatter, kapittel 7
 • Asgeir Sorteberg, Universitetet i Bergen, høringsredaktør, kapittel 11
 • Jana Sillmann, Cicero senter for klimaforskning, hovedforfatter, kapittel 12
 • Sebastian Mernild, Nansen-senteret, hovedforfatter, atlas

Arbeidsgruppe II: Virkninger, tilpasninger og sårbarhet

 • Tor Arve Benjaminsen, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, hovedforfatter, kapittel 1
 • Nils Christian Stenseth, Universitetet i Oslo, hovedforfatter, kapittel 1
 • Mette Skern-Mauritzen, Havforskningsinstituttet, hovedforfatter, kapittel 3
 • Knut Yngve Børsheim, Havforskningsinstituttet, hovedforfatter, kapittel 13
 • Halvard Buhaug, Institutt for fredsforskning, hovedforfatter, kapittel 16
 • Siri Eriksen, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, hovedforfatter, kapittel 18

Arbeidsgruppe III: Tiltak og virkemidler for å redusere klimaendringer og utslipp

 • Snorre Kverndokk, Frischsenteret, hovedforfatter, kapittel 1
 • Glen Peters, Cicero senter for klimaforskning, hovedforfatter, kapittel 3
 • Anders Hammer Strømman, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, hovedforfatter, kapittel 10
 • Elin Lerum Boasson, Universitetet i Oslo/Cicero senter for klimaforskning, hovedforfatter, kapittel 13
 • Jørgen Wettestad, Fridtjof Nansens Institutt, hovedforfatter, kapittel 14
 • Christa Clapp, Cicero senter for klimaforskning, hovedforfatter, kapittel 15

Add comment

Login to post comments