Forskningsdagene: Kunnskap om miljøverdier - luft, hav og is

Forskningsdagene 2017 på VilVite.Forskningsdagene 2017 på VilVite.Nansensenteret deltar på Forskningsdagene 2017 på VilVite. På Forskningstorget får skoleelever fra Bergen og omegn oppleve, prøve, eksperimentere, se og høre på alt det spennende som skjer blant annet på forskningsinstituttet Nansensenteret. Temaet for Forskningsdagene i år er ”Verdier” og vi viser fram vår forskning relatert til verdiene av ren luft, rent hav og sjøisen for oss mennesker og jorden som helhet.

Naturen er jordens viktigste ressurs som er nødvendig for og bidrar til å skape store verdier, men den har også en verdi i seg selv. God forvalting av natur og miljø krever kunnskap – Nansensenterets forskning bidrar til denne kunnskapen. Om vi forsøpler havet, varmer opp kloden eller forurenser luften, koster det oss ofte mer enn du tror. Har du tenkt over verdiene til naturen og miljøet?

Plastens "kretsløp" i havet. Tegning: Madlen Krimmritz.Plastens "kretsløp" i havet. Tegning: Madlen Krimmritz.Verdenshavene er vår viktigste transportvei, samtidig som den er den vesentligste kilden til produksjon av proteiner, som blir til mat. Havet er også et sted vi kaster boss eller som må tåle et oljeutslipp. Plast i havet blir der i mange år framover og transporters med havstrømmene. Hvor blir forurensingen av?

Sjøis og isbreer har en stor verdi for oss mennesker og livet på jorden. Mindre sjøis i Arktis fører til at isen smelter fortere og et ‘’blåere hav’’ i Arktis vil akselerere smeltingen av sjøis i løpet av sommeren. Hva har dette å si for verdiskapningen fra skipsfart og fiskerier i nordområdene?

Giftlokket over Bergen en vinterdag. Foto: Tobias Wolf-Grosse.Giftlokket over Bergen en vinterdag. Foto: Tobias Wolf-Grosse.Luften i Bergen blir i hovedsak forurenset av utslipp av NO2 og partikler fra vedfyring, biltrafikk og skip i Bergen havn. Rent luft har en verdi i seg selv, men det koster å holde luften ren. Vår forskning bidrar til en kunnskapsbasert forståelse  av effektene av forskjellige tiltak for renere luft kan føre til. Hva er effektene av rent-brennende ovner i Bergen eller å fjerne all biltrafikk på E39?

Vi vil fortelle deg mer om vår forskning og så kan du sjekke om vi har vært gode lærere med å prøve vår QuiZ etterpå. Du finner oss i 3 etasje på VilVite.

 

 

Disse tre plakatene forteller litt mer om vår forskning:

AttachmentSize
luftkvaliteten_i_bergen.pdf2.21 MB
forurensing_av_havet.pdf9.65 MB
isen_er_ikke_trygg.pdf2.38 MB
nersc-quiz-forskningsdagene-2017.pdf738.46 KB

Add comment

Login to post comments