Små og store fikk møte forskere på Festplassen i Bergen

Forskningstorget organiseres hvert år innenfor rammen av Forskningsdagene. Nansensenteret er én av utstillerne som ofte deltar og vi var også med i år.

 

Forsknings- og utdanningsmiljøet i Bergen gjør det mulig å få barn og voksne til å oppleve, eksperimentere og høre om spennende temaer knyttet til den forskning som foregår i byen. I forrige uke ble Festplassen i Bergen gjort om til et Forskningstorg. 19 utstillere var med og satte opp stasjoner der store og små fikk møte forskere og snakke med disse om forskjellige emner.

 

På fredag og lørdag bidro Nansensenteret til å få hundrevis av besøkende interessert i vår klima- og miljøforskning. Forskerne våre forklarte temaer som havnivåstigning og luftforurensning i Bergen ved hjelp av spennende eksperimenter. Mange besøkende var ikke klar over at smelting av Arktisk sjøis faktisk ikke bidrar til havnivåstigning! Vi presenterte også vår egen interaktive globus for å gjøre klimaforandringene i Arktis mer synlige og tilsvarende forandringer i sjøis, havet og luften enklere å forstå.

 

Å nå ut til offentligheten er en viktig del av å være aktiv i forskningsfeltet og både allmennheten og våre forskere drar nytte av formidlingsarbeid. Å vise fram hvorfor forskningen vår er relevant, og hva den kan brukes til bringer folk nærmere vitenskapen. En av våre representanter var forsker Guillaume Boutin og han reflekterer over opplevelsen slik: «Det var veldig hyggelig og motiverende å delta. Barn er svært nysgjerrige; jeg håper de vil beholde fine minner fra Forskningsdagene og at det kan bidra til å få noen barn til å bli forskere i framtiden.»

 

Add comment

Login to post comments