Måler temperaturprofiler over hele Bergen i dag

Tobias Wolf @ Skolen 7. januar 2016.Nansensenteret har siden 2011 målt temperaturprofilen i luften opp til 1000 meter over Geofysisk institutt på Florida i Bergen sentrum. Instrumentet som er det eneste av sin type i daglig drift i Norge og gir i disse dager nyttig informasjon om temperaturinversjonen over Bergen sentrum. Inversjonen bidrar til at luftkvaliteten i flere deler byen blir helseskadelig høy. Temperaturprofilene legges ut hvert 5. minutt på http://veret.gfi.uib.no/?action=mtp og inversjon har i de siste dagene dominert målingene i de nederste 200 meters høyde over Florida.

I dag kl. 08:00 er siste måling tilgjengelig på web siden  - så hvorfor stopper målingene nå som de er gir nyttig informasjon? Forskningsdirektør Igor Esau har svaret klart – Vi har nå en unik mulighet til å foreta temperaturprofilmålinger forskjellige steder i byen under en vedvarende inversjonssituasjon.  Instrumentet vil derfor bli flyttet til Skolten, Lagunen, Fyllingsdalen og trolig Åsane –  de fire stedene hvor Bergen kommune nå måler luftkvaliteten.

GC Rieber stipendiat Tobias Wolf er nettopp ferdig med den første målingen på Skolten og over Byfjorden (se figur). – Vi ser som forventet at temperaturen avtar med høyden i de nederste ca. 50 meterne og deretter stiger den igjen til en inversjonshøyde på ca. 200 meter. Dette skyldes som forventet at sjøen varmer opp de nederste luftmassene og over disse er det en tilsvarende temperaturøkning med høyden som observert over Geofysen.

Temperaturprofil @ GFI 7. januar kl 08. Temperaturprofil @ Byfjorden 7. januar kl 10.

Vertikal temperaturprofil over hhv. Geofysisk Institutt den 7. Januar 2016 kl 08 (venstre figur) og over Byfjorden og Skolten i Bergen kl. 10:00 (høyre figur). Målingene er ikke korrigert for høydeforskjellen mellom de to målestedene.


Temperaturprofilmålingene inngår i Nansensenterets utvikling av en atmosfæremodell med veldig høy romlig oppløsning (10 meter) for simulering av vind og luftforurensing i Bergensdalen under ulike vær- og forurensingssituasjoner. Med en romlig oppløsing på 10 meter er det mulig å simulere bevegelsene av luftmassene og -forurensingen. Kartet viser resultatet fra en foreløpig modellstudie av spredningen av utslippet fra trafikk på E39 gjennom Bergensdalen under en inversjonssituasjon tilsvarende den vi har nå. Spredningen av utslippene ved Danmarksplass og Nygårdstangen inn i sentrum er klart synlig og avgrenses i stor grad til områdene i nærheten av hovedveiene. Modellen er under utvikling og evaluering, men målet er at den skal benyttes til å kartlegge situasjoner med høy luftforurensning i Bergen.

 

Kart: En idealisert model simulering av spredning av luftforurensning fra trafikk på E39 under en inversjonssituasjon tilsvarende den som finner sted tidlig i januar 2016. Rødt indikerer høyest luftforurening. De høye verdiene rundt Nygårdstangen er trolig ikke realistiske, men et resulatt av bruk av et forenklet utslippsmønster i modellen. Modellen viser også vindhastighet og retting med blå piler. Generelt er det svært svake vinder i hele området.


Modellen og resultatene fra videre simuleringsstudier vil være et hjelpemiddel for forvaltningen til å beregne bidraget fra hver enkelt forurensingskilde og hvordan forskjellige tiltak vil påvirke den totale forurensingssituasjonen. I slike simuleringsforsøk vil en kunne studere bidraget fra utslipp fra skip i havnen eller ”gjennomføre” drastiske tiltak som å stoppe all biltrafikk i hele Bergendalen.

AttachmentSize
TemperaturProfil-GFI-070116-08.jpg127.95 KB
Tprofil-Skolten070116-10.jpg127.78 KB
IMG_1481 (1).jpg1.05 MB

Add comment

Login to post comments