Følger utviklingen av temperaturinversjon og luftforurensing i Bergen

Siden søndag kveld har det vært temperaturinversjon over Bergen. Slike temperaturinversjoner er de meteorologiske forhold som oftest fører til høy luftforurensing i Bergen. Meteorologene varsler fortsatt stabilt vær fram til torsdag, så vi kan forvente oss at luftkvaliteten er og vil forbli dårlig i dagene framover. Gjelder dette bare luftkvaliteten på Danmarksplass og i sentrum eller påvirker slike inversjoner også luftkvaliteten andre deler av kommunen?

Nansensenteret forsker - med støtte fra GC Rieberfondene - på effektene av temperaturinversjoner på luftkvaliteten i Bergen. Til denne forskningen har Nansensenteret installert og benytter et måleapparat som står på tårnet til Geofysisk Instituttet (GFI) i Bergen. Instrumentet måler temperaturen i luften for hver 50 meter oppover opp til ca 1000 meters høyde over byen. Temperaturmålingene i luften over byen blir oppdatert hvert 5. minutt og er tilgjengelig på http://veret.gfi.uib.no/?action=mtp. Målingene viser direkte om det er en inversjonssituasjon og hvor høy inversjonen er. Under en inversjon øker lufttemperaturen med høyden. Luften i inversjonslaget blandes mindre med omliggende luftmasser og derfor oppstår en opphopning av luftforurensing fra biler og vedfyring i luften nær bakken. Inversjonshøyden har i de siste dager i hovedsak vært omkring 200 meter, som er normalt for langvarige inversjoner i Bergen. Målinger fra dette instrumentet har bidratt til ny kunnskap om inversjoner.

Temperaturinversjon over Bergen. Venstre: Vertikal temperaturfordeling siden 1. januar kl 12, hvor blå farge viser når temperaturen avtar med stigende høyde og rødt viser hvor temperaturen øker med høyden, dvs. inversjoner. Grå linjer viser konsentrasjonen av NO2 ved hhv. Danmarksplass og Rådhuset, basert på data fra www.luftkvalitet.info.

Vertikal temperaturprofil over Geofysisk Institutt i dag 05.01.2016 klokken 09:00.  Kilde: Nansensenteret, http://veret.gfi.uib.no/?action=mtp.

Figur 1: Temperaturinversjon over Bergen. Venstre: Vertikal temperaturfordeling siden 1. januar kl 12, hvor blå farge viser når temperaturen avtar med stigende høyde og rødt viser hvor temperaturen øker med høyden, dvs. inversjoner. Grå linjer viser konsentrasjonen av NO2 ved hhv. Danmarksplass og Rådhuset, basert på data fra www.luftkvalitet.info. Høyre: Vertikal temperaturprofil over Geofysisk Institutt i dag 05.01.2016 klokken 09:00. Kilde: Nansensenteret, http://veret.gfi.uib.no/?action=mtp.

 

Inversjoner oppstår ikke bare i sentrum eller på Danmarksplass. Bergen Kommune har i 2015 utvidet til  fire aktive målestasjoner for luftkvaliteten i Bergen – ved Rådhuset, Danmarksplass, og to nye stasjoner i Åsane og Fyllingsdalen. Meteorologisk instituttet og Geofysisk Institutt ved Universitetet i Bergen har flere meteorologiske målestasjoner i Bergen kommune. På nettet finnes det også mye mer informasjon om været i Bergen. På websiden https://www.netatmo.com/en-US/weathermap legges kontinuerlig ut lufttemperaturmålinger fra private enkle målestasjoner (se Figur 2). Nansensenteret studerer hvordan alle tilgjengelige data – både offisielle målinger og data fra entusiaster – kan benyttes til å kartlegge og varsle blant annet forurensingssituasjonen i hele Bergen kommune.

Lufttemperaturmålinger fra private målestasjoner i Bergen i dag kl. 07:00. Kilde: https://www.netatmo.com/en-US/weathermap.https://www.netatmo.com/en-US/weathermap. " width="450" height="499" style="border: 0px none;" />

Figur 2: Lufttemperaturmålinger fra private målestasjoner i Bergen i dag kl. 07:00. Kilde: https://www.netatmo.com/en-US/weathermap.


Nansensenteret har også implementert en atmosfæremodell med veldig høy romlig oppløsning (10 meter) for simulering av vind og luftforurensing iBergensdalen under ulike vær- og forurensingssituasjoner. Med en romlig oppløsing på 10 meter er det mulig å simulere de bevegelse av luftmassene i Bergensdalen og omliggende områder. Figur 3 viser resultatet fra en foreløpig modellstudie av spredningen av utslippet fra trafikk på E39 gjennom Bergensdalen under en inversjonssituasjon tilsvarende den vi har nå i januar 2016. Spredningen av utslippene ved Danmarksplass og Nygårdstangen inn i sentrum er klart synlig og avgrenses i stor grad til områdene i nærheten av hovedveiene. Modellen er under utvikling og evaluering, men  målet er at den skal benyttes til å kartlegge og varsle situasjoner med høy luftforurensning i Bergen. Model resultatene vil være et hjelpemiddel for forvaltningen til å beregne bidraget fra hver enkelt forurensingskilde og hvordan forskjellige tiltak vil påvirke den totale forurensingssituasjonen.

En idealisert model simulering av spredning av luftforurensning fra trafikk på E39 under en inversjonssituasjon tilsvarende den som finner sted tidlig i januar 2016. Rødt indikerer høyest luftforurening. De høye verdiene rundt Nygårdstangen er trolig ikke realistiske, men et resulatt av bruk av et forenklet utslippsmønster i modellen. Modellen viser også vindhastighet og retting med blå piler. Generelt er det svært svake vinder i hele området.

Figur 3: En idealisert model simulering av spredning av luftforurensning fra trafikk på E39 under en inversjonssituasjon tilsvarende den som finner sted tidlig i januar 2016. Rødt indikerer høyest luftforurening. De høye verdiene rundt Nygårdstangen er trolig ikke realistiske, men et resulatt av bruk av et forenklet utslippsmønster i modellen. Modellen viser også vindhastighet og retting med blå piler. Generelt er det svært svake vinder i hele området.

 

Ytterligere informasjon:

Forskningsdirektør Igor Esau, mobil 47399690

PhD student Tobias Wolf,  mobil 40211875

AttachmentSize
PM-NERSC-Inversjoner-010116.pdf3.3 MB
Inversjoner-Jan-2016.png151.38 KB
MTP-050116-0900.png166.18 KB
map2016_01_05_07_00.png1.01 MB
S_U_xy_topo_5_sc_12h.png307.94 KB