Solid Sino-Norsk klimasamarbeide

Samarbeidsklimaet mellom Kina og Norge er godt og voksende innen klimaforskning. 11 år etter at Nansen-Zhu International Research Centre (NZC) ble etablert i Beijing  ved Institute of Atmospheric Physics,Chines Academy of Science,er omfanget av samarbeidet økende. Spesielt er det felles interesser relatert til forskning p å klimadynamikk og sammenhengene mellom klimaendringer på høyere og lavere breddegrader samt mellom  havendringer i Atlanter- og Stillehavene – klimatiske teleforbindelser. Forskerne ser en klare sammenhenger mellom klimaendringene i Arktisk og klimaendringene i Øst-Asia og de tropiske områdene nær Kina. Reduksjonen av isdekket i Arktis fører til endringer i monsun systemet som har stor betydning for nedbørsmønstret i de forskjellige deler av Kina og slike endringer kan forklares med observerte klimatiske endringer i Arktis.

Nansen-Zhu sin årskonferanse fant sted ved Institute of Atmospheric Physics ved det Kinesiske Vitenskapsakademi i Beijing den 22 og 23 . oktober. Vel 70 deltakere var samlet og vitenskaplige resultere ble lagt fram i 25 foredrag (program vedlagt).  19 vitenskapelige arbeider er publisert det siste året i samarbeide mellom Kinesiske og Norske klimaforskere.

Under åpningen av Nansen-Zhu konferansen ble Prof. Ola M. Johannesen ved Nansen Senteret i Bergen utnevnt som Visiting Professor ved Institute of Atmospheric Physics /Nansen-Zhu Senteret for en periode på ytterligere 3 år. Academician Huijun Wang overrakte utnevnelsen til Prof. Johannessen.

Nansen-Zhu International Research Centre (NZC) ble etablert i 2003 ved Institute of Atmospheric Physics (IAP) ved det Kinesiske Vitenskapsakademi (CAS) i Beijing. NZC er et join-venture etablert i samarbeide mellom IAP-CAS, Nansen senter for miljø og fjernmåling, Peking Universitetet, Nanjng Universitetet, Universitetet i Bergen og UniResearch. En samarbeidsavtale for nye 3 år ble signert under Symposiet med Academician Huijun Wang (IAP-CAS) og Prof. Stein Sandven (Nansensenteret) som co- ledere av styret. Direktør for NZC er Academician Huijun Wang og visedirektør er Dr. Yongqi Gao (Nansensenteret).

The participants of the Nansen-Zhu Center symposium in October 2014 in Beijing.The participants of the Nansen-Zhu Center symposium in October 2014 in Beijing.