Tar temperaturen på Framstredet

KV Svalbard på vei ut fra Longyearbyen for å ta temperaturen på Framstredet. Foto: Håkon Kjøllmoen.KV Svalbard på vei ut fra Longyearbyen for å ta temperaturen på Framstredet. Foto: Håkon Kjøllmoen.Kystvaktfartøyet KV Svalbard er nå på vei nordover i Framstredet med 10 forskere fra 6 land for å ta temperaturen på Framstredet. Forskningsprosjektet ledes av Nansen Senter for Miljø og Fjernmåling, og utføres i samarbeid med flere norske og internasjonale partnere.

Forskerne skal sette ut et nettverk av akustiske og oseanografiske rigger i Framstredet. Avansert måleteknologi skal brukes til å måle midlere havtemperatur over sju seksjoner. Målingene dekker avstander på til sammen 1691 km fra overflaten og ned til 1500 m i løpet 9 minutter. Temperaturmålingene gjentas 8 ganger i døgnet. Et skip som går 10 knop ville bruke 4 døgn på å dekke samme distanse.

Forskere fra Nansensenteret, nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere i Longyearbyen før avgang med KV Svalbard for å ta temperaturen på Framstredet. Toktleder Dr. Hanne Sagen (#6 fra vestre). Foto: Håkon Kjøllmoen.Forskere fra Nansensenteret, nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere i Longyearbyen før avgang med KV Svalbard for å ta temperaturen på Framstredet. Toktleder Dr. Hanne Sagen (#6 fra vestre). Foto: Håkon Kjøllmoen.Toktet målsetning er å sette ut et storskala akustisk termometer i Framstredet. Det akustiske nettverket består av to sendere – som ligner en orgel pipe – og tre akustisk mottakere som hver består av ti hydrofoner. En hydrofon er en mikrofon som er bygget for å lytte på lyd i havet. Orgelpipene sender ut et kjent lydsignal til bestemte tider, og hydrofonene måler nøyaktig hvor lang tid det tar fram til mottaker riggene. Enkelt sagt; når avstanden mellom orgel pipene og mottakerne er kjent, så kan en beregne lydfarten med stor nøyaktighet! I tempererte havområder er lydfarten 1500 m/s og i kaldt Arktisk vann er lydfarten ned mot 1440 m/s. Dette utnyttes til å bergene havtemperaturen med en nøyaktighet på 0.01 grader. Et akustisk termometer kan måle havtemperaturen flere ganger i døgnet året rundt – sommer som vinter. Helårs observasjoner er viktig for prosess forståelse, klimaovervåkning og for å vurdere om numeriske havmodeller gir realistiske beregninger av havtemperaturen.

Felteksperimentet er en del av forskningsprosjektet UNDER-ICE: Arctic ocean under melting ice som er finansiert av Norges forskningsråd og oljeselskapet GDF SUEZ E&P Norge AS. Forskningstoktet avsluttes i Longyearbyen 18. september.

Pressemedling vedlagt.

AttachmentSize
Pressemelding_Framstredet-300814.pdf1.36 MB