SABVABAA til Longyearbyen – 116 år etter Nansens polardrift

Etter 2,5 måneder i isen er luftputebåten SABVABAA nå trygt tilbake og Nansensenterets FRAM-2012 ekspedisjon til det indre av Polarhavet er over for i år. Professor Yngve Kristoffersen og Gaute Hope har tilbrakt ”sommeren” i isødet ved Gakkelryggen på 85°N og gjort unike observasjoner for egen og andres forskning. Det tyske forskningsfartøyet POLARSTERN tok luftputebåten med seg om bord på helikopterdekket ut av isen og til Kongsfjorden før SABVABAA ”svevde” inn til Longyearbyen denne helgen.Istykkelsen i Arktis ble målt med isbor, den hvite bommen foran på luftputebåten SABVABAA og 800 kilometer over fra passerende jordobservasjonssatellitter. Yngve Kristoffersen med is boret (venstre) og Gaute Hope på isen. Foto: Nansensenteret.Istykkelsen i Arktis ble målt med isbor, den hvite bommen foran på luftputebåten SABVABAA og 800 kilometer over fra passerende jordobservasjonssatellitter. Yngve Kristoffersen med is boret (venstre) og Gaute Hope på isen. Foto: Nansensenteret.

 

FRAM-2012 ekspedisjonen er den andre norske forskningsekspedisjonen til det indre av Arktis på 116 år. Ekspedisjonen har demonstrert at bruk av luftputebåt, i sammenheng med en isbryter, vil betydelig effektivisere og øke aksjonsområdet for forskning i sjøisområder, også over lengre perioder.

I midten av juli ble SABVABAA fraktet opp til iskanten på 81°N nord for Svalbard. Den tok seg deretter for egen maskin ca. 450 kilometer nordover til Gakkelryggen på 85°N. På veien nordover ble istykkelsen under SABVABAA kontinuerlig målt et elektromagnetisk instrument. Stopp ble gjennomført for å kalibrere instrumentet med boring av hull gjennom isen for å måle tykkelsen (se bilde). Dataene, som er de første kontinuerlige istykkelsesmålinger av sitt slag i denne del av Arktis, vil bli svært nyttig for å kalibrere nye satellittmålinger av isens tykkelse. Ved Nansensenteret i Bergen har isforholdene rundt SABVABAA blitt overvåket daglig ved bruk av satellittradarbilder. I tillegg til å ha blitt bruk til å foreta SABVABAAs veivalg i isen, vil også observasjonene til Kristoffersen og Hope bidra til å verifisere informasjonen fra satellitt dataene. Spesielt viktig ble dette i de siste ukene av ekspedisjonen hvor vedvarende vind fra sørøst har pakket isen sammen og gjorde isforholdene spesielt røffe i dette området.

I fem uker ved Gakkelryggen ble en rekke geofysiske observasjoner gjennomført av blant annet jordskjelvaktivitet, seismiske- og dybdemålinger. I gjennomsnitt ble det målt 10 lokale jordskjelv hver dag, inkludert ett kraftig skjelv med styrke 6.6 ca. 100 km nordvest for Jan Mayen den 30. august. Observasjonene vil bli brukt til å forbedre seismiske observasjoner i Polarhavet og Gaute Hope har samlet inn et unikts datamateriale til sin videre forskning.

 

Ytterligere informasjon, kontakt:

Yngve Kristoffersen, RH Sabvabaa sabvabaa@gmail.com

Mobil: +47 473 18 446, på Svalbard til 12. Oktober.

 

Pressemelding vedlagt.

AttachmentSize
PM-Sabvabaa-091012-norsk.pdf1.52 MB

Add comment

Login to post comments