Minimumsrekord for isarealet i Arktis

Isareal (øvre) og isutbredelse i Arktis pr. 9. september, 2012. Kilde: http://arctic-roos.orgIsareal (øvre) og isutbredelse i Arktis pr. 9. september, 2012. Kilde: http://arctic-roos.orgNansensenterets Europeiske isinformasjonstjeneste Arctic-ROOS viser en ny minimumsrekord av isareal i Akrtis på ca. 3 millioner kvadratkilometer den 9. september 2012, som er 0,6 millioner kvadratkilometer mindre enn den forrige minimums  rekorden fra 2007 (se figur, øvre). Fra Nansensenteret sin "luftputebåt"-ekspedisjon Sabvabaa (bilde) til Polhavet, ledet av Professor Yngve Kristoffersen, melder at lufttemperaturen den 9. september var minus 2 grader celsius på 84° nord, 3° øst -- det vil si at smeltesesongen er over for i år.

Isutbredelsen i Arktis, det vil si posisjonen til iskanten, er også i ferd med å nå et minimum og var den 9. september 4,3 millioner kvadratkilometer -- også 0,6 millioner kvadratkilometer mindre enn i 2007 på samme tid (se figur, nedre).

Årsakene til isrekorden i år er ennå ikke klarlagt, men økende CO2 innhold i atmosfæren, en varm arktisk sommer og en sterk storm i august kan være noen av forklaringene. I tillegg oppvarmes overflatevannet på havet, også mellom isflakene, på grunn av mindre refleksjon av stråling fra et stadig redusert isdekke (albedo feedback mekanismen).

Sabvabaa på 85N: Gaute Hope (t.h.) gjør istykkelsesmålinger med isbor og Yngve Kristoffersen står ved instrumentet som måler istykkelsen kontinuerlig. Foto: Nansensenteret.Sabvabaa på 85N: Gaute Hope (t.h.) gjør istykkelsesmålinger med isbor og Yngve Kristoffersen står ved instrumentet som måler istykkelsen kontinuerlig. Foto: Nansensenteret.

 

For mer info kontakt Professor Ola M. Johannessen

e-mail: ola.johannessen@nersc.no

mobil 0047 90135336

AttachmentSize
pressemelding-NERSC-110912.pdf589.71 KB
pressrelease-NERSC-110912_eng.pdf591.57 KB