NERSC News Archive

Challenges in sea ice retrieval methods using satellite microwave radiometers

Dr Natalia IvanovaSea ice concentration has been retrieved in polar regions with satellite microwave radiometers for over 30 years. Sea ice information providers, including EUMETSAT's OSISAF, ArcticROOS/Nansen Center, Copernicus OSI-TAC, NSIDC, University of Bremen and others, produce daily updates of the Arctic Sea ice area and extent.

Ny rapport: Norge må forberede seg på stigende havnivå og høyere stormflo

Klimaendringene gjør at havet kan stige opptil 30 centimeter på Sør- og Vestlandet innen 2050 og 80 centimeter mot slutten av dette århundret. Også i Oslo vil havnivået stige dersom dagens utslippsutvikling fortsetter, og risikoen for oversvømmelse ved stormflo øker over hele landet.

[img_assist|nid=17254|title=Dr Jan Even Øie Nilsen|desc=Foto Tora Hope.

Sommertur til Nordaustgrønland

av Bjørne Kvernmo, skipper Ms Havsel.

Havsel og FRAM 2014/15-ekspedisjonens luftputebåten Sabvabaa inne i Grønlandsisen 20 august 2015.Havsel og FRAM 2014/15-ekspedisjonens luftputebåten Sabvabaa inne i Grønlandsisen 20 august 2015.

FRAM-2014/15 ice drift expedition across the Arctic Ocean arrives in Longyearbyen after one year

Prof. Yngve Kristoffersen.Prof. Yngve Kristoffersen.Prof. Yngve Kristoffersen will arrive in Longyearbyen on August 22nd 2015 with the hovercraft Sabvabaa after drifting across the inaccessible Arctic Ocean during one year. Together with Audun Tholfsen this FRAM-2014/15 ice drift station has made unique geological, sea ice, ocean and atmospheric measurements from the inaccessible Arctic Ocean during all four seasons.

Nansensenteret deltar i tre nye forskningsinfrastruktur prosjekter

Norges forsinkningsråd har tildelt 1,3 milliarder kroner til 29 nye forskningsinfrastrukturprosjekter til forskningsanlegg, laboratorier, utstyr og databaser. I tillegg til de to pågåenende infrastrukturprosjekter, hvorav Nansensenteret leder NORMAP-Norwegian Satellite Earth Observation Database for Marine and Polar Research, er senteret nå partner i tre av de nye prosjektene.

De tre nye infrastrukturprosjektene er:

Master thesis on sounds from mammals in the oceans

Nansen Center student Sebastian Menze passed his Master exam at University of Bergen with excellent marks on a thesis within passive marine acoustics. Monitoring of passive acoustic sounds is increasingly used to study the distribution and migration of marine mammals in the oceans.

Norway wins the European Copernicus Marine Services for the Arctic.

A Norwegian partnership has been awarded the European Arctic forecasting system from the Copernicus Marine Environment Monitoring Services. This is one of the rare occasions when research efforts conducted over a decade lead to a European operational service.

Belmont Forum Arctic observing research projects - lead from Norway

The research project HIARC: Anthropogenic Heat Islands in the Arctic: Windows to the Future of the Regional Climates, Ecosystems, and Societies has been awarded funding from the international Belmont Forum. HIRAC is lead by research director Igor Esau at the Nansen Center and includes scientists from and research institutions in Russia, USA and Norway.

MyOcean training workshop on operational oceanographic data and products

The Nansen Center is hosting a two-days training workshop on March 19-20 in the framework of MyOcean - Follow On, on operational oceanography data & products covering the Global Oceans and Arctic Ocean.

The workshop is free and open to current and future users of the MyOcean service who have a general interest in ocean products for the Global Ocean and the Arctic (either as service providers or end users, for research or business purposes).

Dr. Ben Marzeion receives the IUGG Early Career Scientist Award

Dr. Ben Marzeion has been awarded the International Union of Geodesy and Geophysics (IUGG) Early Career Scientist Award for his early career research in climatology.

NFR-funded research project started on modeling waves-sea ice interactions

Arctic sunset: Credit: V. Dansereau, 2010.Arctic sunset: Credit: V. Dansereau, 2010.NERSC's new project neXtWIM: Waves in the next geration sea ice model (2015-2018) has just been funded by the Research Council of Norway Klimaforsk program.

Solid Sino-Norsk klimasamarbeide

Samarbeidsklimaet mellom Kina og Norge er godt og voksende innen klimaforskning. 11 år etter at Nansen-Zhu International Research Centre (NZC) ble etablert i Beijing  ved Institute of Atmospheric Physics,Chines Academy of Science,er omfanget av samarbeidet økende. Spesielt er det felles interesser relatert til forskning p å klimadynamikk og sammenhengene mellom klimaendringer på høyere og lavere breddegrader samt mellom  havendringer i Atlanter- og Stillehavene – klimatiske teleforbindelser.

Outstanding EGU Awards to Nansen Center Scientists

Dr Richard DavyDr Richard DavyNansen Center scientist Dr. Richard Davy has been awarded the Outstanding Young Scientist Award in Atmospheric Science (1 of 8 awards) by the European Geophysical Union (EGU). Professor Sergej Zilitinkevich, Adjunct Professor at the Nansen Center has been awarded the Alfred Wegener Medal by EGU.

Research school on Coastal and Ocean processes of the Bay of Bengal and its impact on the society

[img_assist|nid=16514|title=|desc=Winter school inauguration. From left: Captain Mir Imdadul Haque (Bangladesh Navy), Dr. Atiq Rahman (BCAS), Ambassador HE Merete Lundemo (Norwegian Embassy Dhaka), Prof. Shamsul Alam (B. Planning Commission), and Prof. Ola M.

Cyclone Center first results published; Can Citizen Scientists Improve Tropical Cyclone Intensity Records?

 

One of the key questions in climate science is how has the climate changed? The historical observations are the very foundation of our ability to understand and ultimately predict climate processes. Now, you can help the scientific community to reanalyse changes in tropical cyclones over the past 30 years!

 

Tar temperaturen på Framstredet

KV Svalbard på vei ut fra Longyearbyen for å ta temperaturen på Framstredet. Foto: Håkon Kjøllmoen.KV Svalbard på vei ut fra Longyearbyen for å ta temperaturen på Framstredet. Foto: Håkon Kjøllmoen.Kystvaktfartøyet KV Svalbard er nå på vei nordover i Framstredet med 10 forskere fra 6 land for å ta temperaturen på Framstredet. Forskningsprosjektet ledes av Nansen Senter for Miljø og Fjernmåling, og utføres i samarbeid med flere norske og internasjonale partnere.

Isdriftstasjonen FRAM-2014/15 etablert - første norske isdrift 118 år etter Nansen

Startposisjonen for den norske isdriftstasjonen FRAM-2014/15 er markert med rødt kryss. Kilde: Nansensenteret.Startposisjonen for den norske isdriftstasjonen FRAM-2014/15 er markert med rødt kryss. Kilde: Nansensenteret.Lørdag 30 august 2014 startet Nansensenteret den første norske isdriftstasjonen etter Fridtjof Nansen's drift med FRAM for 118 år siden. Etter først å ha forsøkt å komme inn i området nord for Canada og Grønland hvor isen er tykkest i Polhavet, losset den tyske forskningsisbryteren Polarstern  luftputebåten Sabvabaa på drivisen ca.

Winter school on Coastal and Ocean processes in the Bay of Bengal

A graduate student winter school on Coastal and ocean processes in the Bay of Bengal in a changing climate and their impacts on society will be hosted in Bangladesh in October 2014. Application for participation is open until 20. August.