NERSC News Archive

Mye meso-skala variabilitet i den Nord-Atlantiske strøm

Nok et fargerikt bilde fra MERIS klorofyll fordeling med mye meso-skala variabiltet i havstrømmene vest for Irlannd og UK den 13 mai. Det er en stor utfordning å modellere "alle" disse hvirvlene!

Nordic Space focus on CryoSat

The first issue of Nordic Space in 2005 focus on "CryoSat and the climate".
Stein Sandven has written an article about the new satelites for monitoring the polar environment.

The full issue can be found at:

http://www.nordicspace.net/PDF/NSA104.pdf

Nansen Senteret overvåker alge blomstringene - Bilde fra 1. april 2005

Algeblomstringen er nå kraftigst mellom Nord Møre og Trondheimsfjorden (klikk på bilde for storformat).

Se også tidligere nyhetsmelding fra 28. februar.

Daglige oppdateringer skjer på vår web-side, se under.

x

http://HAB.nersc.no

Satellitter overvåker vårens første algeoppblomstring langs kysten fra Skagerrak til Vestlandet

Den siste ukes god vær og solskinn var det som skulle til for å sette i gang årets første algeoppblomstring. I kystområdene fra Skagerrak til Stadt ser en i satellittbilde fra helgen (27. februar) en kraftig oppblomstring av alger i ytterst i vestlandsfjordene og i den utenforliggende kyststrømmen. Informasjon fra vannprøver bekrefter at dette er en helt normal, om enn noe tidlig, vårblomstring av alger.

Hva skjer ved klimaendring?

Heftig blir det diskutert i hvilken grad endringene i Jordens klima er menneskeskapt . Men hva vil skje når klimaet endrer seg, menneskeskapt eller ikke?
Her presenteres ti punkter som svar på denne problemstillingen.

http://www.aftenposten.no/meninger/kronikker/article963026.ece

Hva skjer med vinterværet?

Det er klare tegn på at havtemperaturen i Atlanterhavet om høsten, snødekket i Sibir og Tibet om høsten, og koblingen mellom atmosfærens øvre og nedre luftlag om høsten og vinteren er med på å styre utviklingen av stormer i Nord-Atlanteren de påfølgende par månedene. Les mer i dagens kronikk i Bergens Tidende.

http://www.nersc.no/~annebrit/GCR/Images/bt_31jan2005.pdf

Syndicate content