NERSC News Archive

Nansen Senteret overvåker alge blomstringene - Bilde fra 1. april 2005

Algeblomstringen er nå kraftigst mellom Nord Møre og Trondheimsfjorden (klikk på bilde for storformat).

Se også tidligere nyhetsmelding fra 28. februar.

Daglige oppdateringer skjer på vår web-side, se under.

x

http://HAB.nersc.no

Satellitter overvåker vårens første algeoppblomstring langs kysten fra Skagerrak til Vestlandet

Den siste ukes god vær og solskinn var det som skulle til for å sette i gang årets første algeoppblomstring. I kystområdene fra Skagerrak til Stadt ser en i satellittbilde fra helgen (27. februar) en kraftig oppblomstring av alger i ytterst i vestlandsfjordene og i den utenforliggende kyststrømmen. Informasjon fra vannprøver bekrefter at dette er en helt normal, om enn noe tidlig, vårblomstring av alger.

Hva skjer ved klimaendring?

Heftig blir det diskutert i hvilken grad endringene i Jordens klima er menneskeskapt . Men hva vil skje når klimaet endrer seg, menneskeskapt eller ikke?
Her presenteres ti punkter som svar på denne problemstillingen.

http://www.aftenposten.no/meninger/kronikker/article963026.ece

Hva skjer med vinterværet?

Det er klare tegn på at havtemperaturen i Atlanterhavet om høsten, snødekket i Sibir og Tibet om høsten, og koblingen mellom atmosfærens øvre og nedre luftlag om høsten og vinteren er med på å styre utviklingen av stormer i Nord-Atlanteren de påfølgende par månedene. Les mer i dagens kronikk i Bergens Tidende.

http://www.nersc.no/~annebrit/GCR/Images/bt_31jan2005.pdf

Syndicate content