NERSC News Archive

Pause i forhandlingene om nytt klima- og havforskningssenter

De respektive styrene ved Nansensenteret og Unifob AS har vedtatt å ta en pause i forhandlingene om et nytt klima- og havforskningssenter. Partene skal møtes igjen i januar 2009 for å gjøre en samlet vurdering på om man skal gå videre med forhandlingene.

- Vi har fortsatt stor tro på visjonen om et nytt klima- og havforskningssenter i Bergen, men konstaterer at tiden ikke er moden for å gå videre med forhandlingene på nåværende tidspunkt sier administrerende direktør i Unifob AS Arne Sivert Svindland.

PROMOFILM - MARINEHOLMEN

Marineholmen i Bergen har gått til filmen. Rieber-Eiendom har lagt ut filmen om den spennende utviklingen i områdene rundt Nansen Senteret, på

http://www.carino.ca/marineholmen/

ESF report: Remote Sensing of Shelf Sea Ecosystems - State of the Art and Perspectives

The Nansen Center contributes to the European Science Foundation (ESF) position paper “Remote Sensing of Shelf Sea Ecosystems - State of the Art and Perspectives”.

Leading scientist Lasse H. Pettersson was a nominated member of the ESF Marine Board working group writing the report.

MØTE AVLYST. pga. sykdom!!!!!! Cosmoclimatology: The influence of Cosmic rays on Climate

NTVA Seminar on Tuesday 29. April 2008, 19:00
Nansen Center @ Marineholmen, Thormøhlensgate 47

Cosmoclimatology: The influence of Cosmic rays on Climate
by
Director Henrik Svensmark, Danmarks Rumsenter

Changes in the intensity of galactic cosmic rays alter the Earths cloudiness. A recent experiment has shown how electrons liberated by cosmic rays assist in making aerosols, the building blocks of cloud condensation nuclei, while anomalous climatic trends in Antarctica confirm the role of clouds in helping to drive climate change.

Norges Vitenskapsakademi for Polarforskning stiftet

Norges Vitenskapsakademi for Polarforskning (NVP) ble stiftet i Oslo 27. mars 2008 av 11 nåværende og tidligere polarforskere, alle professorer. Under stiftelsesmøtet ble det innvalgt en større gruppe nye medlemmer, slik at det totale medlemstallet er nærmere 50.

Formålet med det nye vitenskapsakademiet er som følger:

• Fremme forskning og utdanning om og i polare områder.
• Stimulere til nasjonalt og internasjonalt samarbeid og tverrfaglighet innen polarforskning.

Book: Remote Sensing of the European Seas

The Nansen Centers in Bergen and St. Petersburg contributes with two chapters in the book “Remote Sensing of the European Seas” ;

“Visible and infrared remote sensing of the White Sea bio-geo-chemistry and hydrology” by Dmitry Pozdnyakov, Anton Korosov and Lasse H.

Annual report from the Nansen Environmental Research Centre India

The Nansen Environmental Research Center India (NERCI) was established in 1999 as a joint venture between Indian and Norwegian partners. NERCI conducts basic and applied research projects in ocean sciences funded by national and international agencies, organizations and industry.

In 2007 the Centre focused on studies and modeling of the Indian Ocean.

Russian-Norwegian book on remote sensing of sea ice the Northern Sea Route published in Russian translation

In 1933 the Soviet Union started systematic studies and use of the Northern Sea Route (NRS) as a maritime route of transportation. The NRS has during the last 75 years had a major impact on the national ship transportation in Russia and other activities along the Siberian coast, but secure and efficient operations require great demands.

The Nansen-Zhu annual report for 2007 is available

The overarching goal of the Nansen-Zhu International Research Center (NZC) is to become an internationally acknowledged climate research and training centre with emphasis on tropical and high-latitude regions, and the interactions between these regions, for past, present and future climate.

The NZC is a non-profit joint venture located at the Institute of Atmospheric Physics under the Chinese Academy of Sciences (IAP/CAS) in Beijing, China.

Nansen Center contributes to new radar satellite technique sheds light on ocean current dynamics

Ocean surface currents have long been the focus of research due to the role they play in weather, climate and transportation of pollutants, yet essential aspects of these currents remain unknown.

By employing a new technique – based on the same principle as police speed-measuring radar guns – to satellite radar data (SAR), scientists can now obtain information necessary to understand better the strength and variability of surface current regimes and their relevance for climate change.

By using the new information embedded in the radar signal – the Doppler shift of the electromagnetic wav

Indo-Norwegian agreement on developing operational ocean forecasting for the Indian Ocean.

An agreement was today signed in Hyderabad at the Indian National Centre for Ocean Information Services between Norwegian and India partners. The aim of the cooperation is to develop an operational ocean modelling and data assimilation system for the Indian Ocean – the TOPAZ Indian Ocean forecasting system.

Bergen - en europeisk marin hovedstad

Nansen Senteret er en av åtte partnere i Bergen marine forskningsklynge som ble etablert i dag. 700 forskerårsverk kobles sammen for å løse regionale, nasjonale og globale utfordringer innenfor klima, miljø, ressurser, teknologi og helse. Klyngen er et bindende og strategisk samarbeid mellom åtte marine forskningsmiljø med virksomhet i Bergen.

- Vi har i Bergen unik kompetanse og kapasitet på marin forskning. Dette vil vi nytte til å løse store regionale, nasjonale og globale utfordringer.

Presseinvitasjon: Etablering av Bergen marine forskningsklynge

Bergen marine forskningsklynge etableres tirsdag 8. januar. Klyngen er et bindene og strategisk samarbeid mellom åtte tunge forskningsmiljø i Bergen som ser at for å å løse regionale, nasjonale og globale utfordringer innenfor klima, miljø, ressurser, teknologi og helse må man jobbe tettere og mer formelt sammen.

Pressen inviteres til den formelle avtalesigneringen med innlagt lunsj og kort foredrag.

Tid: Tirsdag 8.

Staff information meeting at the Nansen Center - TO DAY

Staff information meeting at the Nansen Center to day Friday 7. December @ 14:15 in the Auditorium - ground floor

Agenda:
1. Merging of the Nansen and Bjerknes Centres, OMJ

2. New building for climate and environmental research in Bergen, OMJ

3. Time sheets at NERSC, LGP & LGV (please meet prepared and read the earlier circulated document)

4. Brief status on activities in the four units of the Nansen Center: by group leaders HD, JAJ, LB, (SS)

5. AOB

All employees must attend.

Research Fellow (PhD position) in Physical Oceanography at the Bjerknes Centre for Climate Research/Geophysical Institute – re- announcement

A 3-year position as research fellow (PhD position) is available at the Bjerknes Centre for Climate Research (BCCR)/Geophysical Institute. The workplace will be at BCCR. The BCCR has been awarded the status of a Centre of Excellence by the Research Council of Norway and is affiliated with Unifob AS.

Applicants must have achieved a master’s degree or equivalent in physical oceanography or related fields, or have submitted their master thesis for assessment by the application deadline.

Doktor disputas: VARSLING AV SJØIS I ARKTIS

Knut Arild Lisæter disputerer den 30. november for dr. scient.-graden ved Universitetet i Berge/n/Nansen Senteret med avhandlinga:

“A coupled ice-ocean data assimilation system for Arctic monitoring and prediction”

Avhandlinga tek for seg varsling av sjøis i Arktiske område, med fokus på utvikling av numeriske modellar, og metoder for å bruke observasjonar til å forbedre modellresultat. Store deler av dei Arktiske havområda er dekka av sjøis heile eller deler av året. Eit døme er Barentshavet, der sjøisen dekker store delar av området om vinteren.

Bergen styrker klimaforskningen

Styret i Bjerknessamarbeidet, som består av Universitetet i Bergen, Havforskningsinstituttet og Nansensenteret, vil videreutvikle klimaforskningen i Bergen og stiller seg positive til planene om et nytt sammenslått klimasenter.

Klimaendringene vi står overfor vil bli store, og gir oss store utfordringer og kunnskapsbehov. Siden år 2000 har klimaforskningen i Bergen vært koordinert gjennom et tett samarbeid mellom UiB, Havforskningsinstituttet og Nansensenteret (Bjerknessamarbeidet).

Two Post-Doc and one Ph.D. positions are available in the eVita project "Forecasting Non-linear systems with the EnKF and related methods"

POST-DOC 1: The Mohn-Sverdrup center seeks one post-doc for 2 years for Non-Gaussian assimilation methods for a coupled physical-ecosystem modell of the North Atlantic:

The post-doc will evaluate non-Gaussian variants of the Ensemble Kalman Filter (EnKF) in a HYCOM model of the North Atlantic coupled with a biogeochemical model. The project will evaluate the assimilation of non-Gaussian variables using a general transformation of the distribution function (Gaussian anamorphosis).

PREMIÆRE i dag: Mann Kvinne Kaffe

Fellini og fotball. Gradisca og Volpina. Mammagutter, løshunder, machomenn og sterke kvinner. Milano, Roma, Venezia´s Amarcord, mi recordo, - jeg husker. En nordmann reiser gjennom Italia, barndommens rike, på søken etter sin egen plass i livet.

Michela i Rimini ønsker seg barn, men hvem vet hva fremtiden vil bringe? Romerske byggearbeidere håper på lykken i lotto. En alenemor i Napoli koker pasta og filosoferer over menn og kvinners dilemma. Små forhåpninger, store lengsler. Og alltid en ny kaffe ved baren, - den vidunderlige duften av nymalte bønner.

Hva gjør deg lykkelig?

Tropical hurricanes and transport of water in the atmosphere

The Nansen Center contributes to the NRKs "extreme weather week" with a study that explains the basics of tropical hurricanes and their relations to the transport of water in the atmosphere.

This is illustrated with an animation of the hurricane Katrina that hit New Orleans in year 2005. The moisture and precipitation products used for the animation are obtained from the European Centre for Medium-Range Weather Forecast (ECMWF) that provides data every three hours with a spatial resolution of approximately 40 km.

Syndicate content