NERSC News Archive

Russian-Norwegian book on remote sensing of sea ice the Northern Sea Route published in Russian translation

In 1933 the Soviet Union started systematic studies and use of the Northern Sea Route (NRS) as a maritime route of transportation. The NRS has during the last 75 years had a major impact on the national ship transportation in Russia and other activities along the Siberian coast, but secure and efficient operations require great demands.

The Nansen-Zhu annual report for 2007 is available

The overarching goal of the Nansen-Zhu International Research Center (NZC) is to become an internationally acknowledged climate research and training centre with emphasis on tropical and high-latitude regions, and the interactions between these regions, for past, present and future climate.

The NZC is a non-profit joint venture located at the Institute of Atmospheric Physics under the Chinese Academy of Sciences (IAP/CAS) in Beijing, China.

Nansen Center contributes to new radar satellite technique sheds light on ocean current dynamics

Ocean surface currents have long been the focus of research due to the role they play in weather, climate and transportation of pollutants, yet essential aspects of these currents remain unknown.

By employing a new technique – based on the same principle as police speed-measuring radar guns – to satellite radar data (SAR), scientists can now obtain information necessary to understand better the strength and variability of surface current regimes and their relevance for climate change.

By using the new information embedded in the radar signal – the Doppler shift of the electromagnetic wav

Indo-Norwegian agreement on developing operational ocean forecasting for the Indian Ocean.

An agreement was today signed in Hyderabad at the Indian National Centre for Ocean Information Services between Norwegian and India partners. The aim of the cooperation is to develop an operational ocean modelling and data assimilation system for the Indian Ocean – the TOPAZ Indian Ocean forecasting system.

Bergen - en europeisk marin hovedstad

Nansen Senteret er en av åtte partnere i Bergen marine forskningsklynge som ble etablert i dag. 700 forskerårsverk kobles sammen for å løse regionale, nasjonale og globale utfordringer innenfor klima, miljø, ressurser, teknologi og helse. Klyngen er et bindende og strategisk samarbeid mellom åtte marine forskningsmiljø med virksomhet i Bergen.

- Vi har i Bergen unik kompetanse og kapasitet på marin forskning. Dette vil vi nytte til å løse store regionale, nasjonale og globale utfordringer.

Presseinvitasjon: Etablering av Bergen marine forskningsklynge

Bergen marine forskningsklynge etableres tirsdag 8. januar. Klyngen er et bindene og strategisk samarbeid mellom åtte tunge forskningsmiljø i Bergen som ser at for å å løse regionale, nasjonale og globale utfordringer innenfor klima, miljø, ressurser, teknologi og helse må man jobbe tettere og mer formelt sammen.

Pressen inviteres til den formelle avtalesigneringen med innlagt lunsj og kort foredrag.

Tid: Tirsdag 8.

Staff information meeting at the Nansen Center - TO DAY

Staff information meeting at the Nansen Center to day Friday 7. December @ 14:15 in the Auditorium - ground floor

Agenda:
1. Merging of the Nansen and Bjerknes Centres, OMJ

2. New building for climate and environmental research in Bergen, OMJ

3. Time sheets at NERSC, LGP & LGV (please meet prepared and read the earlier circulated document)

4. Brief status on activities in the four units of the Nansen Center: by group leaders HD, JAJ, LB, (SS)

5. AOB

All employees must attend.

Research Fellow (PhD position) in Physical Oceanography at the Bjerknes Centre for Climate Research/Geophysical Institute – re- announcement

A 3-year position as research fellow (PhD position) is available at the Bjerknes Centre for Climate Research (BCCR)/Geophysical Institute. The workplace will be at BCCR. The BCCR has been awarded the status of a Centre of Excellence by the Research Council of Norway and is affiliated with Unifob AS.

Applicants must have achieved a master’s degree or equivalent in physical oceanography or related fields, or have submitted their master thesis for assessment by the application deadline.

Doktor disputas: VARSLING AV SJØIS I ARKTIS

Knut Arild Lisæter disputerer den 30. november for dr. scient.-graden ved Universitetet i Berge/n/Nansen Senteret med avhandlinga:

“A coupled ice-ocean data assimilation system for Arctic monitoring and prediction”

Avhandlinga tek for seg varsling av sjøis i Arktiske område, med fokus på utvikling av numeriske modellar, og metoder for å bruke observasjonar til å forbedre modellresultat. Store deler av dei Arktiske havområda er dekka av sjøis heile eller deler av året. Eit døme er Barentshavet, der sjøisen dekker store delar av området om vinteren.

Bergen styrker klimaforskningen

Styret i Bjerknessamarbeidet, som består av Universitetet i Bergen, Havforskningsinstituttet og Nansensenteret, vil videreutvikle klimaforskningen i Bergen og stiller seg positive til planene om et nytt sammenslått klimasenter.

Klimaendringene vi står overfor vil bli store, og gir oss store utfordringer og kunnskapsbehov. Siden år 2000 har klimaforskningen i Bergen vært koordinert gjennom et tett samarbeid mellom UiB, Havforskningsinstituttet og Nansensenteret (Bjerknessamarbeidet).

Two Post-Doc and one Ph.D. positions are available in the eVita project "Forecasting Non-linear systems with the EnKF and related methods"

POST-DOC 1: The Mohn-Sverdrup center seeks one post-doc for 2 years for Non-Gaussian assimilation methods for a coupled physical-ecosystem modell of the North Atlantic:

The post-doc will evaluate non-Gaussian variants of the Ensemble Kalman Filter (EnKF) in a HYCOM model of the North Atlantic coupled with a biogeochemical model. The project will evaluate the assimilation of non-Gaussian variables using a general transformation of the distribution function (Gaussian anamorphosis).

PREMIÆRE i dag: Mann Kvinne Kaffe

Fellini og fotball. Gradisca og Volpina. Mammagutter, løshunder, machomenn og sterke kvinner. Milano, Roma, Venezia´s Amarcord, mi recordo, - jeg husker. En nordmann reiser gjennom Italia, barndommens rike, på søken etter sin egen plass i livet.

Michela i Rimini ønsker seg barn, men hvem vet hva fremtiden vil bringe? Romerske byggearbeidere håper på lykken i lotto. En alenemor i Napoli koker pasta og filosoferer over menn og kvinners dilemma. Små forhåpninger, store lengsler. Og alltid en ny kaffe ved baren, - den vidunderlige duften av nymalte bønner.

Hva gjør deg lykkelig?

Tropical hurricanes and transport of water in the atmosphere

The Nansen Center contributes to the NRKs "extreme weather week" with a study that explains the basics of tropical hurricanes and their relations to the transport of water in the atmosphere.

This is illustrated with an animation of the hurricane Katrina that hit New Orleans in year 2005. The moisture and precipitation products used for the animation are obtained from the European Centre for Medium-Range Weather Forecast (ECMWF) that provides data every three hours with a spatial resolution of approximately 40 km.

Simulate the temperature increase and sea ice retreat during the 21st century

The Nansen Center contributes to the NRKs "extreme weather week" with modelling results illustrating the 21st century's global warming and retreat of the Arctic sea ice. The simulations is an animation based on the results of 15 climate models. The same model data builds the basis of the recently published climate report of the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC).

The animation shows predicted changes in surface air temperature and summer ice extent relative to year 2000 and opposes one scenario with high greenhouse gas emissions to one with low emissions.

The Nansen Polar Bear Award 2007 to the director and staff of the Nansen International Center in St. Petersburg

Director Dr. Leonid P. Boylev and staff of the scientific foundation Nansen International Environmental and Remote Sensing Center (NIERSC) in St. Petersburg, have been awarded the Nansen Polar Bear Award for 2007 for their outstanding scientific achievements in Arctic reserach during the 15 years of the Foundation.

The Chairman of the Board of the Nansen Center in Bergen, Prof. Dag Aksnes, University of Bergen, gave the award to Director Bobylev during the 15th years anniversary colloquium of the Foundation on September 14th. in St.

Nansen Internasjonale Senter i St. Petersburg 15 år

For 15 år siden signerte daværende viseguvernør i St. Petersburg Vladimir Putin stiftelsesdokumentet til det som i dag er en internasjonal forskningsstiftelse med fokus på Arktisk klima og miljø. Stiftelsen Nansen International Environmental and Remote Sensing Centre har publisert over 50 vitenskapelige arbeider og syv bøker om klimaendringene i Arktis. 17 unge russiske forsker er veiledet fram til disputas og 110 doktorgradskandidater har mottatt stipend fra senteret. 15 årsdagen markeres med et vitenskapeligkollokvium i Nansens Hus i St. Petersburg fredag den 14.

Annual Report for 2006 available - 20 years in science

The Nansen Environmental and Remote Sensing Center was formally established on November 28th 1986 as a non-profit foundation affiliated with the University of Bergen.

The Nansen Center´s vision is to make a significant contribution to the understanding, monitoring and forecasting of the world’s environment and climate on local, regional and global scales.

Main research focus areas are:
• Climate understanding - its variability and change
• Global ocean studies and ocean forecasting
• Development and use of satellite based methods for marine studies
• Satellite monitoring o

The TOPAZ modeling system for the Atlantic and Arctic Oceans is upgraded

The TOPAZ system is an ocean forecasting system developed under the TOPAZ project in EC Framework V. The TOPAZ project was finished in 2003. The lessons learned in that project where carried into the MERSEA Strand 1 and MERSEA-IP projects, where the TOPAZ system has been run in a operational mode, providing weekly forecasts of ocean currents, ocean temperature and ice conditions in the Atlantic and Arctic Oceans. Presently the model system used to provide forecasts covers the North Atlantic, Nordic and Arctic seas. It is based on the HYCOM ocean model and includes a sea-ice model.

Nansen Sentrene har møte med Statsminister Jens Stoltenberg i St. Petersburg

Statsminister Jens Stoltenberg møtte i dag Russiske klimaforskere og -studenter ombord på den historiske isbryteren Krasin i St. Petersburg. Statsministeren ble presentert det nære norsk-russiske samarbeidet innen Arktisk forskning som er etablert med hhv. Nansen Senter for Miljø og Fjernmåling (NERSC) i Bergen og Norsk Polar Institutt. Vertskap for møtet på Krasin var Arctic and Antractic Research Institute.
Nansen Senteret i Bergen har engasjert seg sterk i forsknings- og utdanningssamarbeide med Russland i de siste 15 årene. I 1992 tok Prof. Ola M.

Research Fellow (PhD position) in climate modelling at the Nansen Environmental and Remote Sensing Center, Bergen, Norway

A 3-year position as PhD student is available at the Nansen Environmental and Remote Sensing Center from 01.09.2007. The Nansen Center is a non-profit research institute affiliated with the University of Bergen (UoB), and the PhD-degree will be formally defended at the Geophysical institute at UoB.

Applicants must hold a Master’s degree or equivalent in numerical geophysical modelling, dynamic meteorology, physical oceanography, climatology or related fields, or have submitted the Master thesis for assessment by the application deadline.

Syndicate content