NERSC News Archive

Satellitter overvåker vårens første algeoppblomstring langs kysten fra Skagerrak til Vestlandet

Den siste ukes god vær og solskinn var det som skulle til for å sette i gang årets første algeoppblomstring. I kystområdene fra Skagerrak til Stadt ser en i satellittbilde fra helgen (27. februar) en kraftig oppblomstring av alger i ytterst i vestlandsfjordene og i den utenforliggende kyststrømmen. Informasjon fra vannprøver bekrefter at dette er en helt normal, om enn noe tidlig, vårblomstring av alger.

Hva skjer ved klimaendring?

Heftig blir det diskutert i hvilken grad endringene i Jordens klima er menneskeskapt . Men hva vil skje når klimaet endrer seg, menneskeskapt eller ikke?
Her presenteres ti punkter som svar på denne problemstillingen.

http://www.aftenposten.no/meninger/kronikker/article963026.ece

Hva skjer med vinterværet?

Det er klare tegn på at havtemperaturen i Atlanterhavet om høsten, snødekket i Sibir og Tibet om høsten, og koblingen mellom atmosfærens øvre og nedre luftlag om høsten og vinteren er med på å styre utviklingen av stormer i Nord-Atlanteren de påfølgende par månedene. Les mer i dagens kronikk i Bergens Tidende.

http://www.nersc.no/~annebrit/GCR/Images/bt_31jan2005.pdf