NERSC News Archive

Biennial report 2003-2004 from NIERSC, St. Petersburg Russia

The Scientific Foundation “Nansen International Environmental and Remote Sensing Centre” (NIERSC) in St. Petersburg, Russia is a non-profit international research institution for environmental and climate research. It was founded in 1992. The major foci of the Centre are studies of Global Climate Change in the Arctic as well as Arctic environmental processes using satellite remote sensing, in situ data and numerical modelling.

Annual report for the Nansen-Zhu Centre in Beijing

The Nansen-Zhu International Research Centre (NZC), which is located at the Institute of Atmospheric Physics (IAP/CAS) in Beijing, is a non-profit joint venture between IAP/CAS, NERSC, the Peking University, Beijing, the University of Bergen, Bergen, and the Bjerknes Centre for Climate Research, Bergen. The institute is headed by Prof. Hui-Jun Wang at IAP/CAS, and Prof. Helge Drange at the G. C. Rieber Climate Institute, NERSC.

The book "The Nordic Seas - An Integrated Perspective" is now in press and will be available from July 2005.

The Nordic Seas comprise a small area of the world's oceans but contribute greatly to key climate processes and variations in the Northern Hemisphere and across the globe. As the site of the largest positive temperature anomaly among all the world's oceans, the Nordic Seas also allow scientists a place for research rich in detail, diversity, and implication.

"White Sea - its marine environment and ecosystem dynamics influenced by global change" published by Springer-Praxis

Spinger-Praxis has just released the book "White Sea - its marine environment and ecosystem dynamics influenced by global change" by Nikolai Filatov, Dmitry Pozdnyakov, Ola M. Johannessen, Lasse H. Pettersson and Leonid P. Bobylev. The book is No. 3 in the Nansen Centers Polar Series and published with major contributions from the Nansen Centers in St. Petersburg and Bergen.

Mye meso-skala variabilitet i den Nord-Atlantiske strøm

Nok et fargerikt bilde fra MERIS klorofyll fordeling med mye meso-skala variabiltet i havstrømmene vest for Irlannd og UK den 13 mai. Det er en stor utfordning å modellere "alle" disse hvirvlene!

Nordic Space focus on CryoSat

The first issue of Nordic Space in 2005 focus on "CryoSat and the climate".
Stein Sandven has written an article about the new satelites for monitoring the polar environment.

The full issue can be found at:

http://www.nordicspace.net/PDF/NSA104.pdf

Nansen Senteret overvåker alge blomstringene - Bilde fra 1. april 2005

Algeblomstringen er nå kraftigst mellom Nord Møre og Trondheimsfjorden (klikk på bilde for storformat).

Se også tidligere nyhetsmelding fra 28. februar.

Daglige oppdateringer skjer på vår web-side, se under.

x

http://HAB.nersc.no

Satellitter overvåker vårens første algeoppblomstring langs kysten fra Skagerrak til Vestlandet

Den siste ukes god vær og solskinn var det som skulle til for å sette i gang årets første algeoppblomstring. I kystområdene fra Skagerrak til Stadt ser en i satellittbilde fra helgen (27. februar) en kraftig oppblomstring av alger i ytterst i vestlandsfjordene og i den utenforliggende kyststrømmen. Informasjon fra vannprøver bekrefter at dette er en helt normal, om enn noe tidlig, vårblomstring av alger.

Hva skjer ved klimaendring?

Heftig blir det diskutert i hvilken grad endringene i Jordens klima er menneskeskapt . Men hva vil skje når klimaet endrer seg, menneskeskapt eller ikke?
Her presenteres ti punkter som svar på denne problemstillingen.

http://www.aftenposten.no/meninger/kronikker/article963026.ece

Hva skjer med vinterværet?

Det er klare tegn på at havtemperaturen i Atlanterhavet om høsten, snødekket i Sibir og Tibet om høsten, og koblingen mellom atmosfærens øvre og nedre luftlag om høsten og vinteren er med på å styre utviklingen av stormer i Nord-Atlanteren de påfølgende par månedene. Les mer i dagens kronikk i Bergens Tidende.

http://www.nersc.no/~annebrit/GCR/Images/bt_31jan2005.pdf