NERSC News Archive

Arctic sea ice research

Scientists from the Nansen Environmental and Remote Sensing Center have started a pioneering research project in the Arctic Ocean.

Isforskning i Arktis

Forskere fra Nansen Senter for Miljø og Fjernmåling har startet et banebrytende forskningsprosjekt i Arktis.

First Nansen-Tutu Center publication in Nature; Impact of intensified Indian Ocean winds on mesoscale variability in the Agulhas system

Dr. Björn C. Backeberg at the Nansen-Tutu Center in Cape Town, has published together with Pierrick Penven* and Mathieu Rouault at the MA-RE Institute, University of Cape Town, a paper on Impact of intensified Indian Ocean winds on mesoscale variability in the Agulhas system.

[img_assist|nid=14331|title=|desc=Satellite measurements from the last two decades reveal accelerated eddies moving around Southern Africa.

New telephone system

The Nansen Center has installed a new telephone system. The direct line numbers is no longer valid and you should only use our main number +47 55 20 58 00.

Virvler i havet skaper oaser av liv

I havet finnes grøderike virvler til glede for større fisk som kan svømme langsmed og mellom virvlene for å beite. Det er nærliggende å tro at disse virvlene også er viktige for de sårbare fiskelarvene, skriver Solfrid Sætre Hjøllo og Annette Samuelsen. Virvlene fungerer nærmest som naturlige oppdrettsanlegg med tett og rikelig tilgang på mat – akkurat slik fiskelarvene trenger.  

Kronikk i BT 30.03.2012

av Annette Samuelsen, Nansensenteret og Solfrid Sætre Hjøllo, Havforskningsinstituttet

 

Pressemelding: Flystyrt og observerte lebølger

Atmosfæriske lebølger er et velkjent meteorologisk fenomen. Under kraftig vind over fjelltopper blir luften foran fjelltoppene presset oppover og deretter nedover langs baksiden med stor vertikal hastighet som muligens kan skape problemer for fly. Det dannes gjerne flere bølger bak fjellet vinkelrett på vindretningen.

av Prof. Ola M. Johannessen (NERSC), Seniorforsker Tor I. Olaussen(NERSC) og Prof. A. Foldvik (GI-UiB),

Åpent møte om Fridtjof Nansens polar forskning - 24. januar

Norges Tekniske Vitenskapsakademi, NTVA, og Norges Vitenskapsakademi for Polarforskning, NVP, inviterer til fellesmøte i Bergen i anledning 150-års jubileum for Fridtjof Nansen og 25-års jubileum for Nansensenteret.

 

Tema: Nansen og Johannessen i isen i Arktis

 

Special issue on the Earth’s Cryosphere and Sea Level Change

The International Space Science Institute (ISSI) workshop on the Earth’s Cryosphere and Sea Level Change was hosted by Lennart Bengtsson in Bern, Switzerland in March 2011. The main results anmd conclusions from the workshop are now published on-line in a special issue of Surveys in Geophysics.

Award for international space cooperation

The Norwegian Space Centre has presented an award to Prof. Ola M. Johannessen for his scientific contribution to increase international awareness and understanding of space activities – in particular for Earth observation.

Summer school at Svalbard on impact of climate change

The Norwegian Scientific Academy for Polar Research invites in cooperation with Nansen Environmental and Remote Sensing Center, Nansen Scientific Society and UNIS to the summer school “Impact of climate change on resources, maritime transport and geopolitics in the Arctic and the Svalbard area". The summer school takes place during 21. to 28. August at Norwegian Scientific Academy for Polar Research, “Isdammen” and The University Center in Svalbard (UNIS), Longyearbyen.

New web-site launched

The Nansen Center was founded in November 1986 and in our 25th year we are pleased to open our revised web-pages, which includes a major revision in content and structure.

We hope our cooperative partners, clients, collagues, users, public authorties and users find the information presented both relevant and interesting.

We appreciate your constructive use, comments and feedback to the web-pages.

"The Nansen Heritage. Science at the End of the World" - Exhibition in the A.S. Popovs Central Museum of Communications, St. Petersburg

An international touring exhibition “The Nansen Heritage. Science at the End of the World” on the occasion 150th anniversary of Fridtjof Nansen’s birthday in 2011 opened in the A.S. Popov’s Central Museum of Communications, St. Petersburg, on 6 April 2010. The exhibition is also a part of the 200th anniversary celebration of the University of Oslo.

Spreading of the radioactive leakage from Fukushima nuclear plant in Japan

The extraordinary earthquake that generated an extreme tsunami that struck Japan, has led to radioactive leaks into the sea from the Japanese Fukushima reactors. Dr. Yongqi Gao and Prof. Ola M. Johannessen at the Mohn Sverdrup Center at the Nansen Environmental and Remote Sensing Center in Bergen, Norway and Nansen-Zhu International Research Center (NZC, Beijing, China), used a numerical model to simulate the potential spread of radioactive waste into the sea from Fukushima reactors and among other things the spreading towards China.

TV2 news report; Ocean spreading of radioactivity from the Fukushima nuclear power plant

The Nansen Center has made model simulations of potential oceanic spreading of radioactivity in from the Fukushima nuclear power plant in Japan.

The simulations indicate a seven years time to cross the Pacific Ocean to the US coast.

Arven etter Nansen på Bryggen museum

I forbindelse med Nansen-Amundsen året er vandreutstillingen ”Arven etter Nansen - vitenskap ved verdens ende” på Bryggen Museum fra 18. januar til 25. februar. Utstillingen tar utgangspunkt i Nansens innsats for å sette nordområdet på den norske dagsorden gjennom vitenskapelige ekspedisjoner og avgjørende oppdagelser innenfor bl.a. moderne havforskning.

“Arven etter Nansen” er en nytenkende og leken utstilling om forskning i nordområdene før og nå, produsert i anledning Nansen-Amundsen-jubileet 2011.

Kronikk i BT om Luftkvaliteten i Bergen

Forskningsdirektør for G.C. Rieber klimainstitutt ved Nansensenteret Dr. Igor Esau har i en kronikk i Bergens Tidende demonstrert bruk av høyoppløselige atmosfæremodeller og nye målinger for å bedre kunnskapen om luftforurensingen i Bergen.

Nansensenterets modellverktøy vil med større nøyaktighet kunne benyttes til å finne ut hvor og hvor stort forurensningen vil bli.

New paper by Dumont et al. in JGR: "A wave-based model for the marginal ice zone including a floe breaking parameterization. "

A simple but novel parameterization for floe breaking is derived by considering alternatively ice as a flexible and rigid material and by using current estimates of ice flexural critical strain and strength. This parameterization is combined with a wave scattering model in a one-dimensional numerical framework, to evaluate the floe size distribution and the extent of the MIZ.

http://www.agu.org/contents/journals/ViewPapersInPress.do?journalCode=JC

New Paper by Keghouche et al in JGR: "Modeling dynamics and thermodynamics of icebergs in the Barents Sea from 1987 to 2005"

A modeling study of iceberg drift characteristics in the Barents and Kara seas for the period 1987–2005 is presented. Maps of iceberg density and potential locations subject to grounding complement sparse existing oceanographic and aerial field survey campaigns.

The model suggests preferential pathways from the most important calving sources. Icebergs originating from Franz Josef Land have the largest spread over the domain. Simulations confirm the previously observed seasonal cycle of the southernmost extent of the icebergs.

Luftkvaliteten i Bergen

Høytrykkssituasjonen over sør Norge i slutten av november og begynnelsen av desember har gitt værforhold i de siste ukene som kalles atmosfærisk blokkering. Under slike atmosfæriske blokkeringer er det hovedsakelig østlig og nordøstlig svake vinder og derfor mye klart vær og den vanlige vestvinden med nedbør uteblir. Slike blokkeringer ble hyppig observert i januar-februar 2010 i Bergen og de kom tilbake igjen fra midten av november – kanskje litt uvanlig for denne årstiden.

Air quality in Bergen during atmospheric blocking situations

Atmospheric conditions observed during late November and early December last year in Bergen are known as the atmospheric blocking. During days with blocking, easterly and north-easterly weak winds prevail. In Bergen, blocking situations have been frequently observed in January-February 2010 and return now in November. Blocking, as a meteorological phenomenon, causes large public resonance as its persistence over several days and even weeks deteriorate the air quality in some parts of the city.

Syndicate content