NERSC News Archive

Florian Geyer completed his PhD degree on 12 February 2010

On Friday 12 February 2010,Florian Geyer defended his PhD thesis at the Nansen Center with title: "Overflow and topographically induced mixing on the Svalbard shelf". The opponents were Dr. Jean-Claude Gascard, Université Pierre et Marie Curie, Paris, and Dr Sc. Vigdis Tverrberg, Norwegian Polar Institute. The PhD degree was awarded by the Faculty of Sciences at University of Bergen, and the defence was headed by Prof. emeritus Eirik Sundvor.

Nansen winter school 2010 was opened in India

The Nansen Winter School 2010 was opened to day in Cherai in Kerala. 48 Indian Ph.D. students are gathered and during the next five days they will learn more about the Indian Ocean: Challenges in Meteorology and Oceanography. 19 lecturers from India, Norway, France and UK will during the winter school address key research topics related to the monsoon system, the Indian ocean circulation and modelling, sea level change, algal blooms and remote sensing.

To days inauguration ceremony included a welcome address from Director Ajith K.

NERSC @ IPY science conference in June in Oslo

NERSC will be represented with 13 presentations at the IPY conference in Oslo in 8 to 12 June 2010.

More info about the Oslo Science Conference is found at : http://www.ipy-osc.no/

Abstracts of the NERSC presentations are at:

ftp://ftp.nersc.no/Press/NERSC-IPY-Oslo-2010.pdf

New Director at the Nansen Center

Founding Director Ola M. Johannessen retired as Director of the Nansen Environmental and Remote Sensing Center after 23 years work the 31/12-2009. Stein Sandven is now employed as Director for the next two years from 1/1-2010, with Dr. Johnny A. Johannessen as Vice Director.

Ola M. Johannessen (picture) was elected Working Chairman of the Board from 1/1-2010 for the next two years after Bjart Nygaard who will continue in the Board. Dr. Anton Kjelaas will also continue in the Board as Vice Chairman.

Season Greetings from the Nansen Group

We thanks all our partners for the cooperation in 2009 and wish you a Merry Christmas and all the best for 2010.

Stort løft for forskningsbruk av satellitt data

Norges forskningsråd bevilger 25 millioner til etablering av en satellitt database for marin og polar forskning.

”Satellittdatabasen vil være et viktig norsk bidrag til den internasjonale klimaforskningen og bidra til kunnskapsgrunnlaget som er ”navet” i Regjeringens nordområdestrategi. På sikt vil prosjektet få betydning for næringer som norsk skipsfart, oljeleting, meteorologi og forvalting av havområder.”, sier prosjektkoordinator Prof. Johnny A.

New funding for forecasting of waves in sea ice

The Research Council of Norway has selected the project “Waves-in-Ice Forecasting for Arctic Operators (WIFAR)” to be funded under the PETROMAKS program from 2010.

The primary objective of WIFAR is to develop new knowledge, observations and models of sea ice waves in the Arctic Ocean. Knowledge of the behaviour of waves in sea ice is poorly known and WIFAR will lead to better understanding of the impact of these waves on operations and activities in ice-covered waters. Sea ice waves represent a severe risk for personnel, installations operating in the marginal ice zone (MIZ).

Royal Visit to Arctic Venue

Tuesday the 15th of December His Serene Highness Prince Albert II of Monaco visited the Arctic Venue, Nordatlantens Brygge in Copenhagen. Prince Albert is known for his great engagement in Arctic matters. "This moment in history is critical, the mobilization of everybody is vital," said the Prince. Joining the Prince were fellow members of the Aspen Institute Commission on Arctic Climate Change and Director General of World Wildlife Fund.

See here for more information about the visit:

http://arctic-council.org/article/2009/12/royal_visit_at_arctic_venue

Gore - Gahr Støre report; "Melting snow and ice, a call for action"

Above links and debate is related to the below press release from the Nansen Center on December 15th:

The report prepared by the Norwegian Polar Institute after a "closed" conference in April 2009, is superficial. The authors, according to Gahr Støre are “world leading scientists”, refer to few published work and often to themselves.

– It is extremely difficult, but not impossible

says the Norwegian Minister of Environment and Development, Erik Solheim. With only to days left of the COP15, Erik Solheim, gave a briefing to the Norwegian delegation, along with the NGOs and IGOs. Solheim gave the status of the negotiations at a café in downtown Copenhagen, because of the Bella Center being closed to the NGOs from Wednesday on. He informed that the most important now is the question of what the advanced developing countries, like China. India, Brazil and Indonesia shall contribute with.

– Full stans i forhandlingene

sier Norges forhandlingsleder, Hanne Bjurstrøm i et lukket møte med de norske organisasjonene tirsdag ettermiddag. –Vi er inne i et ikke hyggelig spor her på COP15, innrømmer hun. Bjurstrøm hevder videre at det er splittelse i G77 landene og at u-land ønsker seg en Kyoto 2 avtale, men det er helt utenkelig. – Det vi trenger er en troverdig avtale på COP15. U-landene er kritiske og mener Danmark har hatt en lite synlig prosess. - Det skar seg fullstendig på mandag, da kom vi ingen vei. Det var et lite konstruktiv møte og mange er ute etter presidentskapet på COP15.

Melting snow and ice - A call for action Nobel Peace Prize laureate Al Gore and Norway´s Minister of Foreign Affairs, Jonas Gahr Støre presented today a report on the Greenland ice sheet.

The report, consisting of almost 100 pages, emphasize that snow and ice are important components of the Earth’s climate system, and that they are particularly vulnerable to global warming.

Opening of Side Event: Arctic Venue 12th December

The COP15 side event at Nordatlantens Brygge in Copenhagen, represents showcase for global climate change, with focus on the Arctic. The consequences of global warming are already affecting the Arctic to a great degree. Over 30 research institutions and organisations, mainly from Denmark and Norway are represented at this side event. The Nansen Center have a stand here, and will be giving lectures on Wednesday, by Research Leader Lasse Pettersson and on Friday, by PhD student Helene R.

Følg med på Nansen Senterets aktiviteter i Købenfavn under COP15

Nansen Senteret er med på flere arrangementer under Arctic Venue 12.-18.desember 2009. Nordatlantens Brygge, Strandgade 91 (Metro Christianhavn)

Det vil her være en utstilling av Nansen Senteret sin forskning med fokus på "Blue Arctic" og ArticROOS (http://www.arctic-roos.org/). Forskningsleder Lasse H. Pettersson og PhD stipendiat Helene Langehaug fil holde foredrag onsdag 15.12.2009 samt fredag 18.12.2009.

Åpninng av Arctiic Venue finner sted lørdag 12.12 kl 13.00 og det blir en pressebriefing søndag fra kl 15.00

http://www.arcticvenue.dk/

The Nansen Center at COP15; -There is still a long way to go in climate modeling

says research director Stein Sandven, on a Side Event at the COP15 in Copenhagen.

The Bellona Foundation has several side events during the COP15 in Copenhagen during the conference from 7th to 18th of December. On Tuesday 8th of December research director from the Nansen Center, Stein Sandven was invited to give a talk under the title “The Most Recent Climate Research”. The other speakers were Pål Prestrud from CICERO, Center for International Climate and Environmental Research-Oslo and Robert Correll from Center for Energy and Climate Solutions.

Vacancy: Programmer position at the Mohn-Sverdrup Center

The Mohn-Sverdrup Center for Global Ocean Studies and Operational Oceanography seeks one programmer for web-dissemination of an operational ocean forecasting system.

The programmer shall supervise the operations of the TOPAZ ocean forecasting system http://topaz.nersc.no, and to present forecasts interactively on the internet through a THREDDS/OPeNDAP client.

The programmer will work in team of young scientists, participate to the implementation of new features into a state-of-the-art system and interact with international scientific development projects.

Seminar on "Marin Monitoring using Satellite Information" 29th September

Norwegian Academy of Technological Sciences (NTVA)
and The Norwegian Scientific Academy for Polar Research invites to

Seminar on
“Marin Monitoring using Satellite Information”

Tuesday 29. September 14:00 -18:00 followed by dinner

Nansen Senteret, Thormøhlensgate 47, Marineholmen, Bergen

The full agenda is found at:

ftp://ftp.nersc.no/Press/NTVA_satellitt_mote-290909.pdf

Opplæring i bruk av avansert satellitt teknologi for havovervåkning

Denne uken (29/9 til 2/10) er 65 doktorgradstudenter fra Europa, Russland og Brasil samlet på VilVite i Bergen for å lære om status og framtidige muligheter innen operative bruk av satellitt data for klima- og havovervåkning.

Den Europeiske Romfartsorganisasjonen (ESA) arrangerer intensiv kurs i Bergen og Nansen senter for miljø og fjernmåling og Geofysisk Institutt, UiB er vertskap. Kurset finner sted på VilVite senteret, hvor også bruk av satellittovervåkning inngår som en del av utstillingen.

Nansen Center contributes significantly at OceanObs´09

The OceanObs conference in 1999 played a major role in forming the foundation for the comprehensive ocean observing systems implemented during the last decade facilitating systematic information about the physical environment of the worldwide oceans. The outcome of OceanObs´09 is between other manifested through the global availability of the Argo float system and extensive global efforts in ocean observation systems. This week OceanObs´09 gathers again in Venice to celebrate the last 10 years achievements and to lay the way forward in operational ocean observing systems.

Arctic sea ice minimum in 2009 reach on September 12th.

The total ice area in the Arctic reached its 2009 minimum on September 12 with approximately 4.5 mill sq. km. This is approximately 10 days earlier and almost 1 mill sq km. more than the record minimum of 2007. Compared to the minimum of 2008, this year’s total ice area minimum is ca. 700,000 mill. sq. km. higher.

Although the total ice area in the Arctic has increased the last 2 years, this year’s minimum is still well below the average minimum of 1979-2006 by about 1.5 mill sq.