NERSC News Archive

Winter school on Coastal and Ocean processes in the Bay of Bengal

A graduate student winter school on Coastal and ocean processes in the Bay of Bengal in a changing climate and their impacts on society will be hosted in Bangladesh in October 2014. Application for participation is open until 20. August.

Doctoral dissertation explaining mechanisms of high latitude climate variability

Dr. Svetlana Anatolievna Sorokina has [img_assist|nid=16354|title=|desc=Annual SAT anomalies for 2000 to 2009 compared to the norm for that region from 1951 to 1980. Credit: NASA, image by R.

Doctoral dissertation estimating sea ice thickness from satellite Earth observation data

Pulse Peakiness parameter from CryoSat-2 satellite in January 2013 (colour) which can be used for sea ice classification. Black line indicates the expected border between multi-year ice (north of Greenland and Canada) and first-year-ice. Over smooth first-year-ice the radar altimeter is very peaky while over rough multi year ice it becomes more diffuse resulting in a lower Pulse Peakiness value.Pulse Peakiness parameter from CryoSat-2 satellite in January 2013 (colour) which can be used for sea ice classification. Black line indicates the expected border between multi-year ice (north of Greenland and Canada) and first-year-ice. Over smooth first-year-ice the radar altimeter is very peaky while over rough multi year ice it becomes more diffuse resulting in a lower Pulse Peakiness value.Dr.

IEEE publication on comparison of microwave sea ice retrieval algorithms

Sea-ice concentration: standard deviation of all the algorithms from the ensemble mean, %. (a), (b) 1979–2012 March and September, respectively, 5 algorithms. (c), (d) 1992–2012 March and September, respectively, 11 algorithms.Sea-ice concentration: standard deviation of all the algorithms from the ensemble mean, %. (a), (b) 1979–2012 March and September, respectively, 5 algorithms. (c), (d) 1992–2012 March and September, respectively, 11 algorithms.

Polish medal awarded to director Stein Sandven

Prof. Stein Sandven receives the medal of 60th anniversary of IOPAS  from Prof. Stanislaw Massel, chairman of the IOPAS Scientific Council.Prof. Stein Sandven receives the medal of 60th anniversary of IOPAS from Prof. Stanislaw Massel, chairman of the IOPAS Scientific Council.Managing director Professor Stein Sandven was awarded the Medal of the 60th anniversary of the Institute of Oceanology of the Polish Academy of Sciences (IOPAN) in Sopot, Poland. The medal was handed over by the Prof.

Doctoral dissertation: The circulation of the Norwegian Sea - An investigation from space and ocean

Nansen Center scientist Roshin Pappukutty Raj has defended his doctoral degree at Geophysical Institute, University of Bergen on studies of the circulation of the Norwegian Sea using observations from space and in the ocean.

The Director of the Nansen-Zhu Center appointed as Academician of the Chinese Academy of Science

Prof. Hui-Jun Wang, the director of the Institute of Atmospheric Physics of the Chinese Academy of Sciences (IAP/CAP) and director of the Nansen-Zhu International Research Center (NZC) in Beijing, has been appointed as an Academician of the Chinese Academy of Sciences. CAS appointed this year 10 new Academician in geosciences and Academician Wang is the only one in atmospheric sciences.

Unge forskere ved Nansensentert vinner fram i hard konkurranse

Dr. Linling Chen og Dr. Sylvain Boullions søknader til Norges Forskningsråds FRINATEK (matematikk, naturvitenskap og teknologi)  program er to av de syv postdoktor stipender som vil bli finansiert. Totalt var det 25 søkere til de syv finansierte postdoktor prosjektene – gratulerer til de to unge forskerne!

PhD or Post-Doctoral vacancy in data assimilation

In the frame of the new Nordic Center of Excellence on Ensemble Based Monitoring and Forecasting of the Environment, the Nansen Environmental and Remote Sensing Center (NERSC) is opening one position in the modeling and data assimilation department of the Mohn-Sverdrup Center. The position is funded for a period of three years and in principle intended for a PhD candidate, but can be converted to a Post-Doc if there is no qualified PhD candidate available.

Nansensenteret kommer svært godt ut i sammenlikning av norske forskningsinstitutter

Norges forskningsråd har evaluert alle norske forskningsinstitutter som mottar offentlig basisbevilgning i rapporten

Indo-European workshop on Monsoon and ocean variability, Climate change & Sea level variations

The India-European workshop addressing the state of the art research on "Monsoon and ocean variability, Climate change & Sea level variations" gathers about 60 Indian and European scientists for three days at Bolgatty Palace in Kochi (India) from 11 – 13 November 2013. The workshop is being carried out under the auspices of EC-FP7 Inco-Lab project INDO-MARECLIM – The Indo-European research facilities for studies on Climate and Marine ecosystem in India.

The INDO-MareClim winter school 2013 focusing on climate change, marine ecosystem and coastal zone management

Young Indian and European scientists and students studies the interactions between climate change, marine ecosystem and coastal zone management during the one week long European Commission FP7 INDO-MareClim winter school in Cochin, India.


Havnivåstigning rammer norsk kystkultur

Forsker Jan Even Øie Nilsen ved Nansensenteret har gjort nye analyser for hvor høyt vannet kommer til å stå, både ved høyvann og stormflo, langs norskekysten i løpet av dette århundret. Havnivåstigningene er analysert sammen med kulturminnekunnskap. Konklusjonene er at mange av våre kulturminner langs kysten står i fare for å bli skadet av et økende havnivå utover i dette århundret.

Nansen Center scientist contributes to IPCC 5th Assessment Report: The observational evidence basis

The Intergovernmental panel on Climate Change (IPCC) has released today the Working Group 1 contribution to their Fifth Assessment Report in Stockholm. Nansen Center Senior Scientist Peter Thorne’s has through his publications and scientific capacity contributed as a Lead Author to the IPCC WG1 report. Dr.

Forskningsdagene: Hav og himmel i bevegelse

Nansensenteret på Forskningstorget.Nansensenteret på Forskningstorget.Nansensenteret deltar på Forskningstorget under Forskningsdagene i Bergen. I vår forskning benytter vi oss av målinger, observasjoner, satellitt fjernmåling og numeriske hav- og atmosfæremodeller til studier av miljøet og klimaet på jorda. Besøk vår "stasjon" på fredag og lørdag på Festplassen og lær mer om vår forskning og møte våre forskere.

50% økning i minimums isareal i Arktis

Nansensenterets Europeiske is-informasjonssystem Arctic-ROOS observerer årsminimum for sjøisarealet i Arktis på 4,588 millioner kvadratkilometer den 11. september. Isarealet i år er ca 50% større enn den absolutte minimumsrekorden som ble rapportert for ett år siden i 2012 da arealet var rekord lite med 2,97 millioner km2.

Nansen Zhu Centre in Beijing 10 years - Special AOSL issue publication

The NZC inauguration in 2003.The NZC inauguration in 2003.The Nansen-Zhu International Research Center (NZC) at the Institute of Atmospheric Physics (IAP) under the Chinese Academy of Sciences (CAS) was established on 3 November 2003 on the initiative of Prof. Huijun Wang, IAP/CAS and Prof. Ola M. Johannessen, Nansen Center (NERSC), Bergen. Norway.

Syndicate content