Satellitter overvåker vårens første algeoppblomstring langs kysten fra Skagerrak til Vestlandet

Den siste ukes god vær og solskinn var det som skulle til for å sette i gang årets første algeoppblomstring. I kystområdene fra Skagerrak til Stadt ser en i satellittbilde fra helgen (27. februar) en kraftig oppblomstring av alger i ytterst i vestlandsfjordene og i den utenforliggende kyststrømmen. Informasjon fra vannprøver bekrefter at dette er en helt normal, om enn noe tidlig, vårblomstring av alger. Disse algene er ikke skadelig for miljøet.

Satellittbildene kan ikke angi hva slags alger som blomstrer, men i slike godværsperioder som vi har hatt kan vi følge utviklingen av blomstringene fra dag til dag. Prøvetakingen kan derfor styres til de områder som en antar er mest interessante. I det vesentlige styres dynamikken av blomstringene av tilgang på næring, sollys og havstrømmene og deres vekselvirkningen av vannmasser i og utenfor fjordene. Bildet viser for eksempel utstrekningen av den Norsk Kyststrøm og en rekke strømvirvler som dannes i kystsrømmens ytterkant.

Nansen Senter for Miljø og Fjernmåling overvåker daglig norske farvann med bruk av satellitt jordobservasjon i forhold til oppblomstring av skadelige alger. Denne overvåkningen er av spesiell betydning for oppdrettnæringen og informasjonen benyttes i numeriske varslingsmodeller for å kunne forutsi noe om utviklingen av mulige skadelige algeblomstringer. Denne type overvåkning fra satellitter gir forskning og forvalting en betydelig mengde ny informasjon om det marine økosystemet, informasjon som er svært supplerende til de målinger som foretaes fra forskningsfartøy og andre observasjoner.

http://www.nersc.no/HAB/

Add comment

Login to post comments