Professor Ola M. Johannessen utnevt til æresmedlem i Norges Tekniske Vitenskapsakademi

Professor Ola M. Johannessen er tildelt æresmedlemskap i Norges Tekniske Vitenskapsakademi, NTVA. Diplom og medlemskapsnål i gull overleveres ved årets NTVA Teknologiforum i Trondheim 10. september.
Johannessen tildeles æresmedlemskapet både for sin store innsats for norsk polarforskning, for sin rolle som aktiv forsker, gründer og organisator, for sitt brede internasjonale engasjement, og for sitt betydelige bidrag for å etablere NTVAs aktiviteter i Bergen.

NTVA begrunner utnevnelsen som følger: "Ola M. Johannessen er født 2 juli 1938. I 1965 tok han hovedfag i oceanografi ved Universitetet i Bergen. I 1966 var han ved universitetet i São Paulo som gjesteforsker og var fra 1966 til 1970 tilknyttet McGill University i Montreal som Assistant og Accociated Professor. Fra 1970 til 1974 arbeidet Johannessen ved NATO Research Center i Italia. Johannessen startet sin karriere i Norge ved Universitetet i Bergen i 1974. Fra 1987er han professor ved Geofysisk Institutt. Johannessen var i årene 1980 til 1982 også tilknyttet Chr. Michelsens Institutt. Han var i 1982 innehaver av Arctic Chair ved Naval Postgraduate School i Monterey, USA. I 1985 var Johannessen gjesteforsker ved Massachusetts Institute of Technology.

Ola M. Johannessen er professor i oseanografi og fjernmåling ved Geofysisk institutt og grunnlegger og inntil nylig direktør for Nansen Senter for Miljø og Fjernmåling. Han er nå arbeidende styreformann i Nansensenteret (www.nersc.no) Hans forskning har konsentrert seg om prosessene i den marginale iskantsonen, der mye av dynamikken rundt isdekte havområder oppstår. Sentrale temaer har vært dypvannsdannelse, endringer i isdekkets utstrekning og Grønlandsisens variabilitet. Til disse temaene har Johannessen og hans medarbeidere levert en rekke sentrale arbeider publisert i meget anerkjente vitenskapelige tidsskrifter. Flere av publikasjonene har vakt internasjonal oppmerksomhet. Ikke minst har hans målinger i endringer av drivisens utstrekning i Polbassenget, og spådom om fremtidige endringer, vært mye brukt i de pågående diskusjoner om global oppvarming, inkludert i arbeidet med FNs klimapanel (IPCC).

Ola M. Johannessen har bidratt betydelig til at forskningsmiljøet i Bergen i dag fremstår som et kraftsentrum innenfor klima- og polarforskning. Under hans ledelse som inspirator, institusjonsbygger og forskningsentreprenør har Nansensenteret utviklet seg til en internasjonalt anerkjent forskningsinstitusjon. Som institusjonsbygger har han tatt initiativet til etablering av Nansensentre i Russland (1992), India (1998), Kina (2003) og i Syd-Afrika (2010). Han har også tatt initiativet til stiftelsen Nansen Scientific Society, hvis formål er å skaffe forskningsmidler til studenter og yngre forskere under mottoet ”Kunnskap uten grenser”. Totalt er det mer enn 200 ansatte i ”Nansen gruppen”, hvorav 75 er doktor og master studenter.

Ola M. Johannessen har publisert over 500 vitenskapelige arbeider, hvorav 139 artikler i anerkjente fagtidskrift, inkludert åtte i Science og en i Nature og syv bøker. Johannessen har mottatt en rekke anerkjente forskningspriser og utmerkelser for sitt virke. HM Kongen utnevnte i 2008 Johannessen til ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden «for hans innsats for klima- og polarforskning.» Han ble i 2007 tildelt Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning for «banebrytende studier av dynamiske oseanografiske prosesser i den arktiske marginale issonen.». Johannessen ble i 2005 hedret med Descartes-prisen for sin ledelse av prosjektet Climate and environmental change in the Arctic (CECA).
Trondheim 27. juni 2010

Hein Johnson
Generalsekretær NTVA"

Add comment

Login to post comments