Presseinvitasjon: Etablering av Bergen marine forskningsklynge

Bergen marine forskningsklynge etableres tirsdag 8. januar. Klyngen er et bindene og strategisk samarbeid mellom åtte tunge forskningsmiljø i Bergen som ser at for å å løse regionale, nasjonale og globale utfordringer innenfor klima, miljø, ressurser, teknologi og helse må man jobbe tettere og mer formelt sammen.

Pressen inviteres til den formelle avtalesigneringen med innlagt lunsj og kort foredrag.

Tid: Tirsdag 8. januar klokka 12.15 -14.00
Sted: VilVite, Thormøhlensgate 51, Bergen

De åtte partnerne er:
Christian Michelsen Research AS
Havforskningsinstituttet
Helse Bergen HF
Nansen senter for miljø- og fjernmåling
Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning
NOFIMA
UNIFOB AS
Universitetet i Bergen, UiB

Peter M. Haugan, professor og leder ved Geofysisk institutt, skal lede klyngens arbeid og holder et kort foredrag i tilknytning til avtaleinngåelsen.

Ytterligere informasjon om arrangementet: Informasjonssjef Gunn Janne Myrseth, Christian Michelsen Research, mobil: +47 9449 8223, mail: gunnjanne@cmr.no

Kontakt ved Nansen senteret: Lasse H. Pettersson, Mobil 93223563, lasse.pettersson-at-nersc.no

Add comment

Login to post comments