Pause i forhandlingene om nytt klima- og havforskningssenter

De respektive styrene ved Nansensenteret og Unifob AS har vedtatt å ta en pause i forhandlingene om et nytt klima- og havforskningssenter. Partene skal møtes igjen i januar 2009 for å gjøre en samlet vurdering på om man skal gå videre med forhandlingene.

- Vi har fortsatt stor tro på visjonen om et nytt klima- og havforskningssenter i Bergen, men konstaterer at tiden ikke er moden for å gå videre med forhandlingene på nåværende tidspunkt sier administrerende direktør i Unifob AS Arne Sivert Svindland.

Bakgrunnen for å etablere et nytt senter har bunnet i ønsket om å sikre Bjerknessamarbeidets fremtid når Bjerknessenterets periode som Senter for fremragende forskning (SFF) går ut i 2012. Et forhandlingsutvalg ble nedsatt for å lede prosessen med en sammenslåing av Nansensenteret og deler av Unifob klima. Nansensenteret og Unifob As har imidlertid ikke lykkes i å bli enige på sentrale punkter i forhandlingene om det nye senteret. Partene har derfor vedtatt å ta en pause i samtalene nå, og skal møtes i januar 2009 for å vurdere om det er grunnlag for å gå videre med forhandlingene.

Nansensenteret og Unifob klima har i dag et bredt faglig samarbeid på prosjektnivå gjennom Bjerknessamarbeidet, både innenfor Bjerknessenteret (SFF) og i en rekke frittstående prosjekt. Partene er samstemte om at dette samarbeidet fortsetter med uforminsket styrke selv om forhandlingene rundt et nytt klima- og havforskningssenter tar en pause.

http://nyheter.uib.no/?modus=vis_nyhet&id=40725

Add comment

Login to post comments