Oseanograf og meteorolog hedret med prestisjetunge internasjonale priser - holder sine prisforedrag på Nansensenteret 18. mai

Professor Water Munk blir hedret av den svenske Kongen med Crafoord prisen for sitt arbeide med bruk av lydsignal for å kartlegge miljø- og klimaendringer i havet. Professor Klaus Hasselmann blir hedret med den spanske Frontier of Knowledge prisen for 2009 for sitt bidrag innen klimamodellering.

Walter Munk (1917) er fysikker og oseanograf. Han var den første doktorgradsstudenten til den kjente norske oseanografen Harald Ulrik Sverdrup, direktør ved Scripps Oseanografiske Institutt i California, hvor Munk også senere ble direktør. Han mottar Crafoord prisen for sitt pioner arbeide og fundamentale bidrag til økt forståelse av havstrømmene, tidevann og bølger og deres effekter på jordens dynamiske klima. Walter Munk vil motta Crafoord prisen (http://www.crafoordprize.se/) av Kong Carl XVI Gustav i det Kongelige Svenske Vitenskapsakademi den 11. mai.

Klaus Hasselmann (1931) er fysikker og meteorolog, som har fokuset sin forskning på blant annet utvikling av ”fingeravtrykksmodeller” for studier av årsakene til klimaendringer på jorden. Han mottar BBVA Foundation Frontiers of Knowledge Award for klimaforskning for sitt vitenskapelige arbeide for å forklarer effektene av menneskeskapte utslipp av klimagasser på utvikling av klimaet på jorden. Han hedres for sitt vitenskpaleige og offentlige bidrag til å øke kunnskapen om årsakene til klimaendringer. Han var grunnlegger og mangeårig direktør for Max Plank Institutt for Meteorologi i Hamburg. Klaus Hasselmann vil motta BBVA Foundation Frontiers of Knowledge Award i Madrid den 23. Juni. (http://www.fbbva.es/TLFU/tlfu/ing/microsites/premios/fronteras/galardona...).

De to prisvinnerne har begge nært samarbeide med forskere på Nansensenteret og vil holde sine respektive prisforedrag der (Thormøhlensgate 47, Bergen) den 18. mai. Prof. Munk sitt foredrag ”The sound of climate change” starter kl 13:00 og Prof. Hasselmann sitt foredrag ”Transdiciplinary journeys” kl 14:30. Pressen er velkommen til foredragene.

Ytterligere informasjon:
Styreformann Ola M. Johannessen, mobil 90135336
Markedsdirektør Lasse H. Pettersson, mobil 93223563

ftp://ftp.nersc.no/Press/NansenGuestLectures-180510.pdf

Add comment

Login to post comments