Opplæring i bruk av avansert satellitt teknologi for havovervåkning

Denne uken (29/9 til 2/10) er 65 doktorgradstudenter fra Europa, Russland og Brasil samlet på VilVite i Bergen for å lære om status og framtidige muligheter innen operative bruk av satellitt data for klima- og havovervåkning.

Den Europeiske Romfartsorganisasjonen (ESA) arrangerer intensiv kurs i Bergen og Nansen senter for miljø og fjernmåling og Geofysisk Institutt, UiB er vertskap. Kurset finner sted på VilVite senteret, hvor også bruk av satellittovervåkning inngår som en del av utstillingen.

ESA arrangerer bi-årlig denne type tematiske intensiv kurs innen anvendelser av satellitt data for yngre forskere. Målet er at deltakerne i sin forskerkarriere også skal ha tilstrekkelig kunnskap om måleprinsippene, mulighetene og begrensingene i bruk av data fra satellitter for å kartlegge tilstand og endringer av jordens miljø og klima. Når temaet er havovervåkning er det naturlig at Bergen blir stedet. Nansensenteret bidrar internasjonalt til utvikling av metoder for bruk av satellitt data til kartlegging av havet, sjøis, isbreer og landjorda for bruk innen miljø- og klimastudier.

Prof. Johnny A. Johannesen ved Nanseensenteret er lokal ansvarlig for kurset og tar seg av opplæringen i bruk av satellitt radar systemer (Synthetic Aperture Radar) for havovervåkning. I tillegg til ESA´s egne eksperter, vil forskere fra England, Italia, Frankrike og Tyskland bidra til den teoretiske og praktiske undervisningen av studentene som skal bli framtidens hav- og klimaforskere.

Presseinvitasjon:
Mer detaljert informasjon om intensiv kurset finnes på; http://earth.esa.int/workshops/ocean2009/index.html, og pressen inviteres også til intervju med foredragsholdere og studenter, med fotomuligheter på VilVite (Thormøhlensgate 51) mandag 28. September kl 15:30.
For intervjuavtaler mm. kontakt; Lasse H. Pettersson lasse.pettersson@nersc.no, mobil 932 23 563.

http://earth.esa.int/workshops/ocean2009/index.html

Add comment

Login to post comments