Norges Vitenskapsakademi for Polarforskning stiftet

Norges Vitenskapsakademi for Polarforskning (NVP) ble stiftet i Oslo 27. mars 2008 av 11 nåværende og tidligere polarforskere, alle professorer. Under stiftelsesmøtet ble det innvalgt en større gruppe nye medlemmer, slik at det totale medlemstallet er nærmere 50.

Formålet med det nye vitenskapsakademiet er som følger:

• Fremme forskning og utdanning om og i polare områder.
• Stimulere til nasjonalt og internasjonalt samarbeid og tverrfaglighet innen polarforskning.
• Bidra til at kunnskap om polarområdene og de folk som holder til der formidles til nasjonale og internasjonale styringsorganer, næringsliv og offentligheten.
• Bidra til forståelse av miljø- og klimaforandringer og de menneskelige aktiviteter som påvirker og påvirkes av disse.
• Fremme bærekraftig utvikling på Svalbard og i nordområdene.
• Bidra til kompetanseoppbygging ved Universitetssenteret på Svalbard (UNIS) og i det øvrige polarforskningsmiljøet.

Akademiet skal fungere som et kontaktorgan for de vitenskapelige disipliner som driver forskning i Arktis og Antarktis og være den sentrale noden for kontakt mellom utenlandske akademier og internasjonale vitenskapelige organisasjoner. Akademiet skal ha sete i Longyearbyen og ha både norske og utenlandske medlemmer.

Det første, valgte styret i akademiet består av professor Ola M. Johannessen, Univ. i Bergen (president), professor Willy Østreng, Senter for grunnforsking (vise-president), professor Rolf Langvatn, NTNU, professor Gudmund Hernes, FAFO/BI, og direktør Gunnar Sand, UNIS.

Bilde fra stiftelsesmøtet. Fra venstre:
Professor emeritus Alv Egeland (Univ. i Oslo), direktør Gunnar Sand (UNIS), professor Rolf Langvatn (NTNU), professor Gudmund Hernes, FAFO/ BI, professor emeritus Ivar B. Ramberg (Univ. i Oslo), professor Willy Østreng (Senter for Grunnforskning) og professor Ola M. Johannnessen (Univ. i Bergen).

Stiftere som ikke er med på bildet: Direktør Bo Andersen, Norsk Romsenter, professor Asgeir Brekke, Univ. i Tromsø, professor Sveinung Løset, NTNU, professor Jøran Moen, Univ. i Oslo og professor emeritus Olaf I. Rønning, NTNU.

Add comment

Login to post comments