Nansen-Tutu senter for havmiljøstudier åpnet på Universitetet i Cape Town

Erkebiskop Desmond Mpilo Tutu inviterte i dag til signering av avtalen om etablering av Nansen-Tutu senteret for havmiljøstudier i Cape Town. Ambassadør Tor Christian Hildan åpnet senere på dagen senteret på Universitet i Cape Town. Nansen-Tutu senteret er opprettet i fellesskap mellom sørafrikanske og norske forskningsinstitusjoner for å fremme forskning og utdanning for å øke kunnskapen om de tre havområdene rundt Afrika og deres effekter på miljø- og klimaendringer for det Afrikanske kontinent.

Etter initiativ fra Nansen senter for miljø og fjernmåling (NERSC) i Bergen og Universitet i Cape Town (UCT) er det internasjonale forskningssenteret ”Nansen-Tutu senter for havmiljøstudier” etablert ved Universitet i Cape Town i partnerskap mellom Universiteter og forskningsinstitutter fra Sør Afrika, Norge og USA.

Nansen-Tutu senteret har som mål å utvikle og etablere bruk av operasjonell oseanografi og havmodellering for det sørlige Atlanterhavet, det Indiske hav og Sørishavet- de tre havområdene som omslutter Afrika. Senteret vil utvikle og fremme kunnskapsutveksling for å øke forståelsen for sammenhengene mellom miljø- og klimaendringer på jorden med fokus på Afrika.
Havområdene rundt Afrika er et naturlig oseanografisk laboratorium omsluttet av kalde og varme havområder som gir opphav til et unikt og mangfoldig økosystem både i havet og på land. Dette danner grunnlaget for både viktige fiskeressurser og turisme. Det er derfor viktig både fra en økonomisk og økologisk synsvinkel at kunnskapen til å forstå og varsle havets fysiske og økologske tilstand og endringer utvikles. Partnerne i Nansen-Tutu senteret har slik komplimenterende ekspertise og kunnskap til å ta fatt på disse utfordringene.

I forbindelse med åpningen av senteret sier Prof John Field, direktør ved Marine Research Institute ved UCT; ”Vi har identifiser kunnskapshull som vi sårt trenger å forstå dersom vi skal håndtere miljø- og klimaendringer i Afrika. Globalt er det behov for å forstå, modellere og varsle tilstanden i havet på samme måte som meteorologene gjør det for atmosfæren. Partnerne vil utvikle et system for rutinemessig innsamling og bruk av data fra satellitter og feltobservasjoner – hva vi kaller operasjonell oseanografi”.

Senteret bærer navnene til to anerkjente Nobels fredsprisvinnere Dr. Fridtjon Nansen og erkebiskop Desmond M. Tutu, som begge har vist og viser stor omtanke for miljøet og menneskene på jorden. Nansen fikk fredsprisen i 1922 for sitt arbeide med forviste flyktninger etter den første verdenskrigen og var i tillegg en anerkjent hav- og polarforsker, oppdager, diplomat og filosof – en av Norges ”store sønner”. Erkebiskop Desmond Mpilo Tutu fikk fredsprisen i 1984 for sin fredlige kamp mot apartheid. Han ledet kommisjonen for sannhet og forsoning etter det første demokratiske valget i Sør Afrika i 1994. Han har etter han gikk av som erkebiskop i Cape Town utrøttelig jobbet for fred og forsoning i verden. Nansen-Tutu senteret er beæret av å også få lov til å benytte navnet til en av Sør Afrikas ”store sønner”.

Nansen-Tutu senteret er etablert av;
• Universitetet i Cape Town
• The African Centre for Climate and Earth System Studies, Council for Science and Industrial Research, South Africa
• Nansen senter for miljø og fjernmåling, Bergen
• Havforskningsinstituttet, Norge
• Universitet i Bergen
• Princeton Universitetet, New Jersey, USA

I starten vil senteret ha seks lokalt ansatte forskere som finansieres med midler fra Norge og Sør Afrika og administreres av UTC. Senterets direktør er Prof. Frank Shillington (UCT) og vise-direktør er Prof. Johnny A. Johannessen fra Nansensenteret i Bergen. Styret for Nansen-Tutu senteret vil ha fire representanter hver fra hhv. Sør Afrika og Norge og en fra USA.

Nansen-Tutu senteret er det femte forskningssenteret i Nansengruppen som initiert og ledes av Prof. Ola M. Johannessen ved Nansensenteret i Bergen. Gruppen består av Nansen senter for miljø og fjernmåling (etablert i 1986) i Bergen, Nansen International Environmental and Remote Sensing Centre (1992) i St. Petersburg, Russland, Nansen Environmental Research Centre – India (1998) i Cochin, India, og Nansen-Zhu International Research Centre (2003) i Beijing, Kina og stiftelsen Nansen Scientific Society (2007) i Bergen.

Ytterligere informasjon:
Visedirektør Johnny A. Johannessen, mobil 93249414 (i Cape Town)
Markedsdirektør Lasse H. Pettersson, mobil 93223563 (i Cape Town)

Bildetekst:
Foran fra venstre; Prof. Berit Rokne, Erkebiskop Desmond Mpilo Tutu og Prof. George Philander.
Bak fra venstre; Ambassadør Tor Christian Hildan, Prof. Johnny A. Johannessen, Prof. Frank Shillington, Dr. Neville Sweijd, Mr. Hans Erstad, Prof. John Field, and Mr. Lasse H. Pettersson.
Foto: Katherine Traut, UCT.

Add comment

Login to post comments