Nansen Scientific Society - en idealistisk stiftelse for "Kunnskap uten grenser"

"Nansen Scientific Society" ble offisielt åpnet under Nansen Senteret i Bergen sin 20 årsmarkering den 24. november. Visjonen til "Nansen Scientific Society" er at "forskning og utdanning innen globale miljø og klimaproblemer - inkludert deres påvirkning på samfunnet - for studenter og unge forskere fra forskjellige land og kulturer, legger grunnlaget for en bredere dialog og sameksistens i verden - i Nansens ånd". Videre skal stiftelsen drive utstrakt nasjonal og internasjonal forskningsformidling med fokus på miljø og klima for barn, unge mennesker, studenter, voksne og beslutningstagere på alle nivå - inkludert politikere, med det formål å øke forståelsen av miljø- og klimasituasjonen i verden og hvordan dette kan forbedres.

Professor Ola M. Johannessen innledet om bakgrunnen for Nansen Scientific Society og hvordan globale klima- og miljøproblemområder og deres samfunnmessige effekter må belyses globalt i samarbeide på tvers av landegrensene. Stiftelsen vil finansiere unge forskere sine doktorgradsstudier og sikre internasjonal utveksling av nyutdannede forskere fra mange land.

Fridtjof Nansens barnebarn Marit Greve og Eigil Nansen stod for den offisielle snorklippingen for Nansen Scientific Society, ga utrykk for at Stiftelsen ville �utrette arbeid som Fridtjof Nansen ville vært stolt av�. Doktorander fra Kina og Sudan samt doktorgradsstudenter fra Nansen Senterene i Bergen, St. Petersburg, Beijing og Cochin i India, holdt snoren som ble klippet over av Marit Greve.

Stiftelsen ble etablert av Nansen Senteret i Bergen, Trond Mohn, Sparebanken Vest og G.C. Rieber Fondene. Stiftelseskapitalen er på 8,5 millioner kroner, med bidrag på kr. 4 millioner fra Nansen Senteret, kr. 2 millioner fra Trond Mohn, kr. 1,5 millioner fra Sparebanken Vest og kr. 1 millioner fra G.C. Rieber Fondene. Sparebanken vest har også gitt opsjon på et tilsvarende beløp i 2007.

Bildetekst: Fra åpningen av Nansen Scientific Society den 24. november. I bilde fra venstre; Mohammed Babiker, Eigil Nansen, Ola M. Johannessen, Marit Greve, Yongqui Gao og Mary Swapna George.