Møte om Utforskning av Polhavet på Nansensenteret

Banner160416

 

Norsk Vitenskapsakademi for Polar Forskning og Nansensenteret arrangerer møte om Utforsking av Polhavet på Nansensenteret, Thormøhlensgate 47, Torsdag 14. april kl. 19.00

Etter at FNs Kontinentalsokkelkommisjon anbefalte det norske kravet om grenseløsning i Polhavet i 2009, og Norge og Russland ble enige om maritim avgrensning og samarbeid i Barentshavet i 2011, er nye store havområder kommet inn under norsk forvaltning.

Norge har vært lite aktive i Polhavet de senere år, med unntak av professor Yngve Kristoffersens spektakulære tokt med luftputebåten Sabvabaa i 2014-15. Nå har geologer og geofysikere fra universitetene i Tromsø, Longyearbyen, Bergen, Trondheim og Oslo, samt NGU, NORSAR, Polarinstituttet og SINTEF, gått sammen om å utvikle et stort tverrfaglig program for utforsking av havområdene fra Svalbard til den sentrale spredningsryggen. Fokus vil være på havbunnen og undergrunnen.

Forskerne ønsker bl.a. å studere de tektoniske prosessene bak åpningen av Polhavet, dynamikken som bygger spredningsryggen, og klimahistorien fra de siste 50 millioner år. Testing av ny teknologi og utdanning av neste generasjon polhavsforskere vil også inngå.

Ambisjonen er å fremskaffe ny kunnskap for å bringe Norge i front internasjonalt hva gjelder kunnskap om, for og i Polhavet. Initiativet har fått økonomisk støtte fra Utenriksdepartementet gjennom tilskuddsordningen Arktis 2030.

Program for kvelden:

  • Inn i Polhavet – om forskningsinitiativet v/Gunnar Sand, prosjektdirektør i SINTEF
  • De store vitenskapelige spørsmålene v/Rolf Mjelde, professor ved Univ. i Bergen
  • Gakkelryggen – prosjektets geografiske mål v/Rolf Birger Pedersen, Univ. i Bergen 
 

Påmelding: 
Marry Kristin Waal Sandstå, sekretær i NVP: post@polar-academy.com

AttachmentSize
Invitasjon til seminar i Bergen 1604.pdf172.96 KB
Banner-160416.png326.96 KB

Add comment

Login to post comments