Kronikk i BT om Luftkvaliteten i Bergen

Forskningsdirektør for G.C. Rieber klimainstitutt ved Nansensenteret Dr. Igor Esau har i en kronikk i Bergens Tidende demonstrert bruk av høyoppløselige atmosfæremodeller og nye målinger for å bedre kunnskapen om luftforurensingen i Bergen.

Nansensenterets modellverktøy vil med større nøyaktighet kunne benyttes til å finne ut hvor og hvor stort forurensningen vil bli. Det vil gi politikerne bedre grunnlag for å treffe de rette tiltakene.

Kronikken er tilgjengelig på BT sine nettsider (http://www.bt.no/meninger/kronikk/Luftforurensing-1226717.html) og her:

ftp://ftp.nersc.no/Press/BT-070111-Esau-Luftkvalitet.pdf