Kalkalger blomstrer i fjord- og kystvannet

Det melkehvite vannet som sees i fjord- og kystvannet på Vestlandet skyldes store forekomster av kalkalger. Denne typer alger er ufarlige for mennesker og dyr, men de er også godt synlige fra verdensrommet. Den europeiske miljøsatellitten Envisat er derfor et nyttig overvåknings-verktøy for å kartlegge utbredelsen av disse algeblomstringene.

Siden 1998 har Nansensenteret daglig overvåket utbredelsen av alger i våre kystfarvann ved bruk av satellittdata (http://HAB.nersc.no). Under skyfrie forhold er tidlig informasjon om mange skadelige algeoppblomstringer gitt til oppdrettmyndigheter og –næringen.

Bildet fra 14. juni (i går) viser at det er ufarlige kalkflagellater (kalkalger) som dominerer vannmassene både i kyststrømmen utenfor og i de store fjordene på Vestlandet. Erfaring og feltmålinger tilsier det er kalkalgen Emiliania huxleyi som sees. Det observeres mindre kalkalger i de ytre deler av fjordene så algeblomstringene i fjordene og kyststrømmen er adskilt til forskjellige vannmasser – fjord- og kystvannet. Kalkalgeblomstringene i Nordsjøen og i kyststrømmen har vært overvåket med satellittdata siden begynnelsen av mai i danske kystfarvann og nordover. Oppblomstringen i fjordene er observert fra midten av mai, noe som illustreres i bildet fra 4. juni, hvor områdene fra de innerste fjordene til vest i kyststrømmen er dominert av kalkalger. Foreløpig begrenser kalkalgene seg nordover i kyststrømmen nord til Stadt og noe lengre nord vestover i Atlanterhavsvannet. Senere i sommer vil vi forvente å observere kalkalge oppblomstringer nord til Barentshavet.

Algene driver i hovedsak med vannet og følger dets bevegelser. Algene gir derfor et godt bilde av det kompliserte strømbildet i våre kyst- og fjordvann.

Ytterligere informasjon:
Markedsdirektør/Forskningsleder Lasse H. Pettersson, mobil 93223563
Forsker Dr. Anton Korosov, telefon 55205800

Bildetekst: Envisat MERIS bilder fra 4. (venstre) og 14. (høyre) juni, 2010. Bildene er laget med en ”naturlig fargekombinasjon” som gir et bilde av havets fargesammensetning. Kalkalgene reflekterer mye lys og gir havet en hvitlig farge. Skyene er farget grå, vannmasser uten kalkalger er mørke og land er maskert. Kilde; Nansensenteret (http://HAB.nersc.no).

Fulloppløselige bilder tilgjengelig på hhv.:
http://hab.nersc.no/NorthSea/MER_FRS_2PNPDK20100604_102211_RGB.jpg
http://hab.nersc.no/NorthSea/MER_FRS_2PNPDK20100614_100748_RGB.jpg

ftp://ftp.nersc.no/Press/PM-NERSC-alger-150610.pdf

Add comment

Login to post comments