Flere mulige oljesøl fra "Full City" observert ute i kyststrømmen

Det siste døgnet har to radarsatellitter kartlagt den norske kyststrømmen i Skagerrak. Flere større ansamlinger av olje som kan stamme fra havaristen ”Full City” er observert – hvorav noen er bekreftet av observasjoner fra Kystverktes overvåkningsfly.

Den Europeiske satellitten ”Envisat” har to ganger siste døgn kartlagt Skagerrak med sin radar mens den Kanadiske satellitten ”Radarsat” var over Skagerrak i dag morges. Analyser av disse satellittdataene utført av Nansen senter for miljø og fjernmåling i Bergen viser flere større oljeflekker ute i kyststrømmen langs Sørlandskysten som kan stamme fra havaristen ”Full City”.

Ved vind under 8-10 m/s demper oljen på havoverflaten de små bølgene slik at en kan skille mellom rent hav og olje på havoverflaten i radarbildene. En rekke klare signaturer sees i radarbildene og et større områder på over 10 km2 er forurenset av olje ute i kyststrømmen. Kystverkets overvåkningsfly bekreftet noen av de observerte oljeflekkene i går formiddag (se Figur – venstre bilde).

Analyse av radarbildene indikerer at den store oljeflekken har flyttet seg ca. 22 km sørvestover eller ca. 50 km pr. døgn. Dette er i samsvar med modellert strømstyrke under de gitte vindforhold i området.

Figurtekst: Envisat radarbilder fra Skagerrakkysten den 4. August 2009 kl. 11:36 (venstre bilde) og 23:03 (høyre). De mørke radarsignaturene i bildet skyldes oljesølets dempning av overflatebølgene. Lyse prikker i radarbildet er refleksjon fra skip. Vi antar at oljeflekken øst for Risør i det øvre bildet her den samme som observeres sør for Risør 12 timer senere (høyre bilde).
Kildehenvisning: © Nansen Senter for Miljø og Fjernmåling, Bergen / Europeisk Romfartsorganisasjon (ESA). Flyfoto: Kystverket.

Add comment

Login to post comments