EUs havovervåkningssamarbeide med Kina koordineres fra Bergen

Denne uken samles mer enn 20 forskere fra åtte kinesiske og fem europeiske institusjoner for å diskutere harmonisering av de operative system for havovervåkning og varsling for de to kontinent.

Nansen senter for miljø og fjernmåling (NERSC) i Bergen er vertskap for møtet og Forskningsdirektør Johnny A. Johannessen er koordinator for dette EU finansierte prosjektet ”DRAGONESS – DRAGON in support of harmonizing European and Chinese marine monitoring for Environment and Security System”.

I DRAGONESS blir status og planer for havovervåkning kartlagt og forslag til bruk av omforente metoder, instrumentering, satellittovervåkning og havmodeller for å heve kvaliteten på operasjonell oseanografi på de to kontinent. Behovet for denne type overvåkning i både Europeiske og Kinesiske farvann underbygges av felles utfordringer innen marin forurensning, forståelse av det marine økosystem inkludert behovet for tilgang på marine matresurser, betydningen og endringer av havet som følge av klimaendringer, samt behovet for bedre varsler av havstrømmer fra dager til uker fram i tid.

Prosjektet startet for ett år siden i Beijing og har i denne perioden kartlagt de eksisterende system i Kina og Europa for overvåkning og varling av havmiljøet. Som en viktig del av prosjektet er også studieopphold for yngre kinesiske forskere og doktorgradsstudenter ved de europeiske partnerinstitusjonene. To kinesiske doktorander har fått innvilget gjesteopphold ved Nansen Senteret hvor de inngår i utvikling og styrking av operative tjenester på Nansen Senteret innen havvarsling og kartlegging av alger (se http://topaz.nersc.no, http://HAB.nersc.no).

I tillegg til prosjektfinansiering fra EU og er initiativet også støttet fra den Europeiske romfartsorganisasjonen (ESA) og Kinas Departement for Vitenskap og Teknologi (MOST).

Ytterligere informasjon:
Forskningsdirektør Johnny A. Johannessen
tlf +47 932 49 414,
johnny.johannessen@nersc.no

ftp://ftp.nersc.no/Press/PM-DRAGONESS-180908.pdf

Add comment

Login to post comments