ESAs Levende Planet konferanse i Bergen

Hvert 3. år arrangerer den Europeiske romfartsorganisasjonen (ESA) en konferanse om jordobservasjonssatellitter - "Levende Planet konferansen". Bergen er valgt som vertskap for den syvende konferansen og etterfølger Cannes, Hamburg, Firenze, Gøteborg, Salzburg og Montreux. Konferansen finner sted i Grieghallen fra mandag 28 juni til fredag 2 juli (for mer detaljert informasjon benytt lenken under).

Norsk Romsenter og Nansensenteret er nasjonale medarrangører for konferansen. Det er registrert over 1200 deltakere fra alle verdensdeler som omfatter jordobservasjonsforskere og teknologer, operasjonelle brukere og representanter fra departementer, næringsliv og industri. Åpningsseremonien finner sted mandag formiddag med offisiell deltakelse av ordfører Gunnar Bakke og næringsminister Trond Giske. Daglig vil det være åtte parallelle fagsesjoner etterfulgt av en avslutningssesjon fredag ettermiddag.

Levende Planet konferansen er et stort og omfattende arrangement. Forberedelsene har pågått i over 2 år. Konferansen er det største utstillingsvindu for ESA sine jordobservasjonssatellitter noen gang. Programmet dekker et bredt område av temaer fra ren naturvitenskapelig miljø- og klimaforskning til operasjonelle behov og deteksjon av ekstremtilstander. Eksempler fra jordskjelvet på Haiti, spredningen av aske fra vulkanutbruddet på Eyafjelljøkulen på Island og oljesølet i Mexico Golfen vil bli presentert.

Nansensenteret er representert med en rekke faglige presentasjoner og vil sammen med Norsk romsenter og Kongsberg Satellite Service (KSAT) presenter seg i det ”Norske hjørnet” i Grieghallen.

Nansensenterets kontaktpersoner ifm. ESA Levende Planet konferansen er:

Visedirektør Johnny A. Johannessen, mobil 93249414 (også medlem av organisasjonskomiteen)
Direktør Stein Sandven, mobil 99368440
Markedsdirektør Lasse H. Pettersson, mobil 93223563

Følg konferansen på denne lenken:

http://www.esa.int/SPECIALS/Living_Planet_Symposium_2010/index.html

Add comment

Login to post comments