Envisat kartlegger oljesølet fra "Full City" i Skagerrak

Den Europeiske miljøovervåkningssatellitten Envisat kartlegger utbredelsen av oljesøl i Skagerrak. Fortsatt er det en del olje ute i Skagerrak som kan drive inn mot land og ytterligere forurense Sørlandskysten.

Mindre enn 1,5 time etter at Envisat satellitten passerte over Skagerrak i formiddag hadde Nansen senter for miljø og fjernmåling i Bergen bearbeidet og analysert satellitt radarbildet fra Skagerrak. Bildet viser flere oljesøl langs Sørlandskysten, nær havaristedet og ute i åpen sjø i Skagerrak etter forliste av ”Full City” ved Langesund.
Under dagens relativt rolige vindforhold demper oljen på havoverflaten de små bølgene slik at en kan skille mellom hav og olje på havoverflaten i radarbildet. Noen timer etter havariet til ”Full City” skjedde den 31. juli var også Envisat over Skagerrak, men da var vinden for strekt til at den kunne skille mellom olje og rent hav. I dag blåser det mindre og en kan derfor identifisere radarsignaturer som skyldes utslipp av bunkersoljen fra ”Full City” (se vedlagte satellittbilde).

Figurtekst – bilde på neste side: Envisat radar bilde fra Skagerrak kysten den 4. August 2009 kl. 11:36. De mørke radar signaturene i bildet skyldes oljesølets dempning av overflatebølgene. Lyse prikker i radarbildet er fra skip. Kilde: Nansen Senter for Miljø og Fjernmåling, Bergen / Europeisk Romfartsorganisasjon (ESA).
Alternative satellittradar bilder og tolkninger ligger på: http://www.nersc.no/~knutfd/langesund/

Ytterligere informasjon:
Markedsdirektør Lasse H. Pettersson, mobil 93223563 eller
Forsker Knut-Frode Dagestad, mobil 93266733.

Add comment

Login to post comments