Bergen - en europeisk marin hovedstad

Nansen Senteret er en av åtte partnere i Bergen marine forskningsklynge som ble etablert i dag. 700 forskerårsverk kobles sammen for å løse regionale, nasjonale og globale utfordringer innenfor klima, miljø, ressurser, teknologi og helse. Klyngen er et bindende og strategisk samarbeid mellom åtte marine forskningsmiljø med virksomhet i Bergen.

- Vi har i Bergen unik kompetanse og kapasitet på marin forskning. Dette vil vi nytte til å løse store regionale, nasjonale og globale utfordringer. Gjennom et bindende og strategisk samarbeid tvinges vi til å dra sammen og vi vil få større slagkraft nasjonalt og internasjonalt, sier Peter M. Haugan, klyngens faglige leder og professor og leder for Geofysisk Institutt ved Universitetet i Bergen.

Christian Michelsen Research AS, Havforskningsinstituttet, Helse Bergen HF,
Nansen senter for miljø- og fjernmåling, Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES), Fiskeriforskning, UNIFOB AS og Universitetet i Bergen inngikk i dag et forpliktende samarbeid under navnet Bergen marine forskningsklynge. Partnerne ser dette som et nytt skritt i retning av å realisere visjonen om Bergen - en europeisk marin hovedstad.

Partnerne ønsker å styrke den faglige samordningen og profileringen ved å utnytte bedre eksisterende mangfold, kompetanse og infrastruktur innen marin forskning og utdanning. Hovedmålet er å styrke marin forskning, utdanning og utvikling og svare på regionale, nasjonale og globale utfordringer innen klima, miljø og ressurser, teknologi og helse.

- Forskningsmiljøene i Bergen stiller sterkere i kampen om å få større nasjonale og internasjonale prosjekt når vi samordner oss. Videre vil vi sammen kunne øke innovasjonsgraden for å svare på utfordringer i næringsliv og forvaltning. Vi vil også gjennom samordning kunne dra felles fordeler av investeringer i nytt utstyr osv. Felles synliggjøring skaper også mer ressurser i arbeidet med å rekruttere nye studenter og forskere fra inn og utland, sier klyngens leder Haugan.

Klyngens arbeid er initiert av direktørgruppen i styret, og vil drives frem av et faglig utvalg bestående av:

Anne A. Hageberg, Christian Michelsen Research AS
Reidar Toresen, Havforskningsinstituttet
Einar Svendsen, Havforskningsinstituttet
Alfred Halstensen, Helse Bergen
Johnny A. Johannessen, Nansen senter for miljø- og fjernmåling
Livar Frøyland, NIFES
Ola Flesland, Fiskeriforskning AS
Eystein Jansen, UNIFOB AS
Jarl Giske, Universitetet i Bergen
Peter M. Haugan, Universitetet i Bergen (Leder)

Ytterligere kommentarer: UiB-professor Peter M. Haugan, mobil: +47 4668 2114

Add comment

Login to post comments