Acoustic and Oceanography

warning: Creating default object from empty value in /var/www/html/drupal/sites/all/modules/i18n/i18ntaxonomy/i18ntaxonomy.pages.inc on line 34.

Hu Siwei

Navn
Etternavn: 
Siwei
Fornavn: 
Hu
Research Group
Research Groups: 
Acoustic and Oceanography
Contact Information

Lyd skal ta temperaturen på hele Polhavet

Forskere skal for første gang på 20 år igjen benytte lydsignaler til å kartlegge havtemperaturen på tvers av hele Polhavet. Kystvaktskipet KV Svalbard legger i dag ut på tokt fra Longyearbyen med 18 forskere fra ni institusjoner. 

Toktleder Hanne Sagen og skipssjef Geir-Martin Leinebø med den akustiske kilden ombord på KV Svalbard i Longyearbyen ved starten av det fire uker lange CAATEX toktet. Foto: Håvard Sagen.Toktleder Hanne Sagen og skipssjef Geir-Martin Leinebø med den akustiske kilden ombord på KV Svalbard i Longyearbyen ved starten av det fire uker lange CAATEX toktet. Foto: Håvard Sagen.

Huiling Zou

Navn
Etternavn: 
Zou
Fornavn: 
Huiling
Research Group
Research Groups: 
Acoustic and Oceanography

CAATEX: Coordinated Arctic Acoustic Thermometry Experiment

Two sound sourcs in fixed moorings will transmit a signal which will be received on listen cables in 5 fixed moorings and four drifting drifting receivers hundreds of kilometers away from the sound sources. 

 The Arctic region experiences strong climate change, but yet the central Arctic Ocean under the sea ice is poorly observed and remains largely unknown. A particular focus in CAATEX will be to obtain regional to basin scale information about ocean temperature from acoustic thermometry and standard oceanographic instrumentation. A major effort will be to design and implement the acoustic thermometry experiment including fixed mooring and moving ship thermometry. Fixed mooring thermometry will provide yearlong times series of mean ocean temperature between each of the moorings.

Project Details
Coordinating Institute: 
Nansen Environmental and Remote Sensing Center
Project Status: 
Ongoing

Henrik Hellem

Navn
Etternavn: 
Hellem
Fornavn: 
Henrik
Research Group
Research Groups: 
Acoustic and Oceanography
Contact Information
Mobile: 
+47 46 42 43 92

Successful INTAROS cruise with KV Svalbard

The INTAROS 2018 cruise with KV Svalbard has been successfully carried out. The operations were planned and carried out in excellent collaboration with KV Svalbard´s crew members and cadets. In total 17 Scientists from the Nansen Center in Bergen, three institutes at the University of Bergen (Geophysical Institute, Department of Physics and Technology, and Institute of Earth Science), Institute of Oceanology Polish Academy of Science (IOPAN), and Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS).

Nilgun Kulan

Navn
Etternavn: 
Kulan
Fornavn: 
Nilgun
Research Group
Research Groups: 
Acoustic and Oceanography

Marine Data i Arktis: Fra kartlegging til kunnskap

Dette prosjektet skal lage en dynamisk oversikt over relevante observasjons-systemer, datasamlinger og dataforvaltningssystemerfor Arktiske hav-områder og dermed øke nytteverdien av innsamlede data.

 Det er stort behov for bedre informasjon om tilstand og endringer i havmiljøet i Arktis. Klimaendringene som pågår i Arktis er betydelige og vil få langtvirkende konsekvenser for livet i havet og bærekraftig næringsutvikling i Arktis. Det produseres mye data fra polarbane satellitter, men disse er begrenset til overflaten av hav, land og is. Direkte målinger (in situ) av havmiljøet i Arktiske havområder helt er nødvendig for å estimere tilstand og endringer i havmiljøet.

Project Details
Coordinating Institute: 
Nansen Environmental and Remote Sensing Center
Project Status: 
Completed

NFR-INTAROS: INTEGRATED ARCTIC OBSERVATION SYSTEM (INTAROS)

 Hovedmål er å støtte opp om EU-prosjektet INTAROS for  å utvikle et integrert multidisiplinært arktisk observasjonssystem ved å utvide, forbedre og sammenkoble eksisterende systemer i ulike deler av Arktis.

 Prosjektet skal styrke deltagelsen fra norske forskningsinstitusjoner, forvaltingsorganer og industri i INTAROS prosjektet som skal gå i fem år fra 2017. Fokus er å bygge nettverk med norske aktører som har viktige roller i utvikling og drift av arktiske obervasjonssystemer. Nettverket skal bygges gjennom planlegging og gjennomføring av workshop'er, møter og dialoger med de norske miljøene.

Project Details
Project Deputy Leader at NERSC: 
Hanne Sagen
Coordinating Institute: 
Nansen Environmental and Remote Sensing Center
Project Status: 
Completed

UAK: Useful Arctic Knowledge -

Useful Arctic Knowledge - Partnership for Research and Education funded by the INTPART program.

 

Project Details
Project Deputy Leader at NERSC: 
Hanne Sagen
Coordinating Institute: 
Nansen Environmental and Remote Sensing Center
Project Status: 
Completed
Syndicate content