NORTH: NORthern constraints on the Atlantic ThermoHaline circulation

Structure of the Atlantic thermohaline circulation

Objectives

to assess the fundamental structure and operation of the Atlantic thermohaline circulation’s northern limb and thus constrain its mean state, variance, and sensitivity related to ob- served and projected climate change, including possible feedbacks.

Project Summary

Den atlantiske termohaline sirkulasjonen kan sies å være Golfstrømmens drivkraft, som en pumpe i den store globale havsirkulasjonen. Når Golfstrømmens forlengelse mot nord driver oppover langs vår kyst, avgir vannet varme til omgivelsene. Det blir avkjølt og tyngre. I De nordiske havene synker vannet ned og returnerer sørover igjen. 

Spørsmålet i dette forskningsprosjektet er enkelt sagt i hvilken grad vi kan si at klimaendringer i De nordiske hav er opphav til globale endringer, eller et resultat av globale endringer. 

www.project-north.no

 
Project Details
Acronym: 
NORTH
NERSC Principal Investigator: 
Helene R. Langehaug
Coordinating Institute: 
Nansen Environmental and Remote Sensing Center
Project Status: 
Completed