NFR-INTAROS: INTEGRATED ARCTIC OBSERVATION SYSTEM (INTAROS)

 Hovedmål er å støtte opp om EU-prosjektet INTAROS for  å utvikle et integrert multidisiplinært arktisk observasjonssystem ved å utvide, forbedre og sammenkoble eksisterende systemer i ulike deler av Arktis.

Objectives

 Delmål for den norske utvidelsen av INTAROS:

(1)Etablere norsk forskningsnettverk knyttet til INTAROS

(2)Bygge nettverk mellom forvaltningsorganer og forskning knyttet til INTAROS

(3) Involvering av industri i utvikling av robuste observasjonssystemer for hav og is i Arktis

(4) Styrke norsk deltagelse i utvikling av arktisk data forvaltning under SAON

(5) Presentere INTAROS på internasjonale konferanser, workshoper og møter med stakeholdere

(6) Nasjonalt bidrag til Roadmap for sustainable Arctic Observation System

Project Summary

 Prosjektet skal styrke deltagelsen fra norske forskningsinstitusjoner, forvaltingsorganer og industri i INTAROS prosjektet som skal gå i fem år fra 2017. Fokus er å bygge nettverk med norske aktører som har viktige roller i utvikling og drift av arktiske obervasjonssystemer. Nettverket skal bygges gjennom planlegging og gjennomføring av workshop'er, møter og dialoger med de norske miljøene.

 
Project Details
Acronym: 
NFR-INTAROS
NERSC Principal Investigator: 
Stein Sandven
Project Deputy Leader at NERSC: 
Hanne Sagen
Coordinating Institute: 
Nansen Environmental and Remote Sensing Center
Project Status: 
Completed