FyB: Float Your Boat

Float Your Boat vil sette ut 400 trebåter på sjøisen i Arktis for å følge deres bevegelser med vind og havstrømmer fra Polhavet og ut i det Nordiskehavet som en del av skoleundervisning i naturfag.

Objectives

Hovedmål: Å gi skoleelever oppdatert og forskningsbasert kunnskap om klimarelaterte prosesser og forskning i Arktis og som bidrar til dybdelæring.

Programmets målgruppe er elever i slutten av barneskolen / starten av ungdomsskolen.

Delmål 1: Aktivisering av skoleelever gjennom praktisk arbeid relatert til forskningstokt

Delmål 2: Etablering av web-basert læringsplattform

Delmål 3: Kunnskapsoverføring av arktisk forskning tl skoleelever

Delmål 4: Formidling av toktrelatert forskning og elevarbeid 

Project Summary

Formålet med aktiviteten er å øke forståelsen for klimaprosesser, Arktis og betydningen av forskning gjennom aktiv involvering av skoleelever. Prosjektet er basert på Nansensenterets pågående aktivitet i havet nord for Svalbard.

Tilnærmingen er å invitere skolebarn til å bygge små trebåter som de kan dekorere. Båtene blir satt ut på isen i Polhavet av kystvaktskipet KV Svalbard i juli 2020 som en del av et vitenskapelig tokt, hvor også vitenskapelige isbøyer vil bli satt ut. Bøyene sender sin posisjon til land via satellitt. På denne måten kan elevene følge småbåtene når de driver med isen, og på den måten observere isen sin bevegelsen. Noen bøyer vil sende observasjoner av temperaturen under isen. Oppdaterte posisjoner for bøyene og båtene vil presentert på et kart på Float Your Boat websiden. Når båtene når åpent hav kan de ikke følges lenger, men de driver med havstrømmene til de eventuelt blir skylt opp på en strand. Dersom noen finner båtene kan de rapportere til Float Your Boat websiden hvor båten ble funnet. Dette er et samarbeide med det amerikanske formidlings prosjektet Float your Boat som setter ut småbåter i Beaufort havet samtidig som vi setter ut båter i Nansen bassenget.

I prosjektet vil vi tilrettelegge kunnskap om klima og Arktis for lærere og elever i webinarer som legges ut på Float Your Boat websiden. Websiden skal sørge for enkel tilgang til relevante nettsteder, nyhetsopptateringer fra prosjektet, bakgrunnsinformasjon og forslag til aktiviteter. Forskere fra Nansensenteret vil besøke skolene for å fortelle om Arktis og forskningen som foregår der, bruk av satellittbilder og in situ observasjoner. Skolene bruker materialet som konkrete eksempler i det ordinære undervisningsopplegget i matematikk, naturfag, geografi og andre fag. 

 
Project Details
Acronym: 
FyB
Project Deputy Leader at NERSC: 
Hanne Sagen
Coordinating Institute: 
Nansen Environmental and Remote Sensing Center
Project Status: 
Completed