Om oss

Nansensenteret - NERSC - driver med jordsystemforskning i nordområdene og Arktis, hvor vi anvender bred tverrfaglig kompetanse til å undersøke og kartlegge marine, kryosfæriske og atmosfæriske forhold. Dette gjøres ved bruk av satellittmåling, in-situ målinger, og numerisk modellering av blant annet hav- og havis-, dataassimilering, polar akustiske målinger, klimadynamikker og predikasjoner samt vitenskapelig dataformidling. Vi både utøver og formidler samfunnsrelevant forskning, og produserer årlig et større antall vitenskapelige artikler og nasjonale og internasjonale rapporter.

I 2019 leder vi eller er involvert i over 100 forskningsprosjekt i inn- og utland. Blant annet har vi koordineringsansvar for EU-prosjektet «INTAROS» (Integrated Arctic Observing System). Dette prosjektet har 49 partnere fra Europa, Nord-Amerika og Asia. Vi har også en sentral rolle i «COPERNICUS» (Arctic Marine Forecasting Center). Nansensenteret er videre en av ti partnere til det norske forskningsprosjektet “Arven etter Nansen”. 

Forskningsprosjektene finansieres i hovedsak gjennom Norges forskningsråd, EU, ESA (European Space Agency), samt basismidler fra Klima- og miljødepartementet. Vi utfører også oppdrag fra industri. I tillegg mottas finansiell støtte fra lokale offentlige og private aktører.

Bakgrunn og historikk

Nansensenteret ble etablert med navnet “Stiftelsen Nansen Senter for Miljø og Fjernmåling” i 1986. Bak etableringen sto Ola M. Johannesen, og stifterne var Universitetet i Bergen (UNIFOB), G C Rieber & CO AS, Tenneco OiL INC.

I dag består Nansensenteret av rundt 75 medarbeidere. Vårt arbeidssted er på Marineholmen i Bergen. Vi er et forskningsmiljø med et internasjonalt perspektiv, noe som også gjør seg gjeldende i arbeidsstokken – vi har forskere fra 28 land.

Nansensenteret er co-founder av fem internasjonale Nansensentre: NIERSC (St. Petersburg, Russland), NERCI (Kerela, India), NZC (Beijing, Kina), NTC (Cape Town, Sør-Afrika), NABIC (Dhaka, Bangladesh).

Samarbeid 

Nansensenteret inngår som en av fire samarbeidsparter i Bjerknessenteret for klimaforskning, sammen med Universitetet i Bergen, NORCE og Havforskningsinstituttet.

Vi er også en del av Bergen Marine forskningsklynge, hvis mål er å styrke og utvikle marin forskning, utdanning og utvikling. I samarbeidet inngår Universitetet i Bergen, Havforskningsinstituttet, Haukeland universitetssykehus, NORCE og NIFES og NOFIMA. Gjennom dette samarbeidet er vi en del av Havbyen Bergen,Europas sterkeste allianse for marin utdanning, forskning og innovasjon

Nansensenteret ble i 2018 medeier i Mercator Ocean International (MOI), en non-profitt-organisasjon, med øvrige eiere fra Frankrike, Italia Tyskland og Spania. MOI leverer operasjonelle marine tjenester av interesse og nytte for forskningsmiljø og maritime aktører i og utenfor Europa.