Unge forskere ved Nansensentert vinner fram i hard konkurranse

Dr. Linling Chen og Dr. Sylvain Boullions søknader til Norges Forskningsråds FRINATEK (matematikk, naturvitenskap og teknologi)  program er to av de syv postdoktor stipender som vil bli finansiert. Totalt var det 25 søkere til de syv finansierte postdoktor prosjektene – gratulerer til de to unge forskerne!

Dr. Linling Chen vil i sitt prosjekt ”Does the Arctic sea-ice loss have an impact on the winter weather patterns in Europe?” studere sammenhengene mellom og årsakene til variasjoner i utbredelsen av sjøisen i Arktis om sommeren og vinterværet i Europa. Det kan tilsynelatende være et paradoks at vi stadig har observert flere minimum i utbredelse av sjøisen i Arktis om sommeren de siste tiårene (for eks. i 2012) og om vinteren har vi hatt ekstrem kulde i Europa. Tidligere studier indikerer at det er en sammenheng mellom utbredelsen av sjøisen om sommeren og vinter været i Europa og Dr. Chen vil i de neste tre årene benytte observasjoner og modeller til finne ytterligere svar på disse sammenhengene.
Dr. Chen tok sin doktorgrad i 2011 på studier av variasjoner i Grønlandsisen og sammenhengene med vær- og atmosfærevariasjoner på den nordlige halvkule. Doktorgraden ble avlagt ved Institute of Atmospheric Physics, Chinese Academy of Sciences i Beijing i samarbeide med Nansensenteret og Nansen-Zhu International Research Center i Beijing. Hun har siden vært ansatt som forsker ved Nansensenteret i Bergen.

Dr Sylvain Bouillon vil i sitt prosjekt ”Sea Ice Mechanics: from satellites to numerical models” utvikle et nytt grunnlag for modellering av sjøis. De fleste hav- og sjøismodeller som benyttes til varsling av sjøis baserer seg på teori og observasjoner flere tiår tilbake i tid. Vi har i de senere årene hatt flere år med minimumsrekord i utbredelsen av sjøis i Arktis om sommeren, følgelig har både sammensetningen mellom blant annet første- og flerårsis, deformasjon og drift av sjøisen endret seg. Dr Bouillon vil benytte seg av satellittmålinger til å verifisere kvalitetene til sjøisdriftsmodellen han skal utvikle. Modellen vil bli utviklet som en integrert del av det koplede hav- og sjøis modellsystemet ToPAZ ved Nansensenteret, som benyttes operativt til hav- og sjøis varsling for Arktis under EU prosjektet MyOcean.

Dr. Bouillon har vært ansatte som forsker ved Nansensenteret fra januar i år og han tok sin doktorgrad på storskala modellering av sjøis ved Université catolique de Louvain i Belgia i mars.

 

Utdelingen fra FRINATEK for 2014 er ytterligere omtalt på Forskninsrådets nettsider.

Add comment

Login to post comments