Sjøisutbredelsen i Arktis er den nest minste siden starten med satellittobservasjoner i 1979

Figur 1: Utbredelse og konsentrasjon av sjøisen i Arktis den 10. september 2016.  Tilsvarende er utbredelsen av sjøisen i september 2015 (sort kurve) og i 2012 (rød kurve) markert. Kilde: A. Vines, NERSC og www.arctic-roos.org.Figur 1: Utbredelse og konsentrasjon av sjøisen i Arktis den 10. september 2016. Tilsvarende er utbredelsen av sjøisen i september 2015 (sort kurve) og i 2012 (rød kurve) markert. Kilde: A. Vines, NERSC og www.arctic-roos.org.

September måned er normalt perioden for det årlig minimum av sjøisutbredelse i Arktis. Den 10. september i år dekket sjøisen 4.885 millioner km2 som er årsminimum for 2016. Dette er ca. 500.000 km2 eller vel 10% mindre is enn i september 2015 (se Figur 1). Spesielt i områdene langs kysten av Sibir i Karahavet og mellom det Øst Sibirskehav mot Beauforthavet er det i år betydelig mindre is enn tidligere. Nord for Svalbard er derimot iskantens plassering som normalt og nord for Laptevhavet er det i år betydelig mer is. Minimumsrekorden for isutbredelse i Arktis fra september 2012 var 4,174 millioner km2 eller ytterligere ca. 9% mindre is enn det som er observert i år.

Figur 2: Sesongvariasjoner av sjøisutbredelsen i Arktis fra 2010 til og med 12.09.2016 (rødkurve). 2015 er angitt i svart og 2012 minimum i lyst grønn. Skravert område viser måned midle for 1979-2006 med ± ett standard avvik. Kilde: www.arctic-roos.org.Figur 2: Sesongvariasjoner av sjøisutbredelsen i Arktis fra 2010 til og med 12.09.2016 (rødkurve). 2015 er angitt i svart og 2012 minimum i lyst grønn. Skravert område viser måned midle for 1979-2006 med ± ett standard avvik. Kilde: www.arctic-roos.org.Isutbredelsen i Arktis har i hele 2016 vært mindre eller i det nedre sjiktet sammenliknet med observasjoner fra tidligere år (se Figur 2 - oppdatert til og med 12. september hvor isutbredelsen øker). Maksimal isutbredelse i midten av mars måned var på ca. 14,153 millioner km2 og tilsvarte nivået for 2015. Utover våren og sommeren i år har isutbredelsen vært mindre enn normalt for årstiden (se figur 2).

Gjentatte år med rekord minimum sjøis både om sommeren og om vinteren fører også til at isen i Arktis blir tynnere og har endret beskaffenhet. Sommerisen har blitt mer skjør og vil derfor kunne brytes lettere opp i mindre flak som følge av påvirkning fra vind og bølger. Mindre isflak vil drive hurtigere og smelter derfor fortere. Den 15. og 22. august i år passerte to store stormsystem fra Sibirkysten gjennom hele Arktis. Etter disse storm hendelsene ser vi en vesentlig tilbaketrekking av iskanten nord for det Øst Sibirskehav og Chukchihavet. Sammen med utvikling av isforholdene gjennom siste vinter og i hele 2016 kan slike stormhendelser bidra til rekord minimum isutbredelse i Arktis. Data fra stormene i august har foreløpig ikke blitt analysert tilstrekkelig til å konkludere hvilken betydning de spesifikt har hatt for årets isminimum.

Forskere ved Nansensenteret benytter satellitt fjernmåling til overvåking sjøisutbredelsen i Arktis. Analyse av SSMI satellitt data fra NASA/NSIDC publiseres daglig på ArcticROOS. Sammen men bruk av numeriske hav- og ismodeller bidrar senteret til økt kunnskap om prosessene for og endring av sjøisen i Arktis.

Se også EU invites the Nansen Center to negotiations on two prestigious Arctic projects.

Add comment

Login to post comments