Nansensenterets direktør blir prorektor ved dansk universitet

Nansensenterets direktør Sebastian H. Mernild er ansatt som prorektor ved Syddansk Universitet (SDU) fra 1. oktober. Han har derfor sagt opp sin stilling som senterets direktør etter nær fire år i Bergen. 

Direktør Sebastian H. Mernild, Nansensenteret.Direktør Sebastian H. Mernild, Nansensenteret.I forbindelse med at fratredelsen ble kjent uttaler Nansensenterets styreleder Robert Bjerknes: «På vegne av styret vil jeg gratulere Sebastian med jobben som prorektor ved Syddansk Universitet. Vi er selvsagt lei oss for at Sebastian nå velger å fratre og vil berømme ham for fremragende innsats i den perioden han har vært direktør ved Nansensenteret. Med sin faglige tyngde og engasjement har han satt klimasaken og Nansensenteret på kartet i en rekke sammenhenger, bl.a. i arbeidet i FNs klimapanel. Sebastian har vært helt sentral i den suksess som vi nå ser at Nansensenteret her i Bergen og de internasjonale Nansensentrene har.» 

Styret er sammen med administrasjonen i gang med å forberede rekruttering av ny direktør til Nansensenteret.

Add comment

Login to post comments