Nansensenteret bidrar til ny rapport "Klima i Norge 2100"

Klima i Norge 2100Vann vil være en stor utfordring for Norge i framtiden, viser rapporten «Klima i Norge 2100», som ble presentert på Miljødirektoratet sin Klimatilpasningskonferansen i Oslo 22. september.

Rapporten oppsummerer både klima i fortid, nåtid og i framtid. Den er et svært viktig grunnlag for det tilpasningsarbeidet kommuner og etater må gjøre for at Norge skal kunne tilpasse seg et klima i endring.

Rapporten Klima i Norge 2100 er skrevet av forskere ved Meteorologisk institutt, Norges vassdrags- og energidirektorat, Bjerknessenteret representert ved Uni Research, Universitetet i Bergen, Havforskningsinstituttet, Nansensenteret og Kartverket, på oppdrag fra Miljødirektoratet.

Sesongvariasjoner av sjøis arealet i Arktis kartlagt med mikrobølge radiometer data fra satellitter. Den rød kurven representerer endringene av sjøisarealet i 2015. Kilde: www.arctic-roos.orgNansensenterets forskere har bidratt til rapporten med kapitler om sjøis i Arktis og endringer i havnivået langs den norske kysten. Direktør Stein Sandven og forsker Jan Even Øie Nilsen er hovedforfattere av rapporten og forsker Helene Langehaug er medforfatter. Forsker Mohamed Babiker har laget figurene som omhandler historiske sjøis data.

Årets minimum sjøisutbredelse i Arktis fant sted den 7. september og var da på 3,89 millioner km2 som er det fjerde minste minimums sjøisarealet målt i Arktis siden satellittobservasjoner av sjøis i Arktis ble tilgjengelig 37 år siden (se figur).

- De store mellomårlige variasjoner som er observert i sjøis arealet de siste ti-årene kan forklares med forskjeller i fremherskende værfenomen i Arktis og naturlig variasjoner i transporten av sjøis ut av Framstredet, kommenterer direktør Stein Sandven i forbindelse med utgivelsen av rapporten. Han legger til at den generelle trenden med redusert sjøisareal i Arktis over de siste 40 årene kan forklares med effekter av klima endringer.

Hovedfunnene i rapporten konkluderer videre at dersom utviklingen i klimagassutslipp fortsetter som i dag, beregnes følgende medianverdier for klimaendringer for Norge fram mot slutten av dette århundret:

  • Årstemperatur: Økning på ca. 4,5 grader. Temperturen vil øke mest om vinteren.
  • Årsnedbør: Økning på ca. 18 prosent.
  • Styrtregnepisodene blir kraftigere og vil forekomme hyppigere.
  • Regnflommene blir større og kommer oftere.
  • Snøsmelteflommene blir færre og mindre.
  • I lavtliggende områder vil snøen bli nesten borte i mange år, mens det i høyfjellet kan bli større snømengder i enkelte områder.
  • Det blir færre isbreer og de som er igjen blir mye mindre.
  • Havnivået øker med mellom 15 og 55 cm avhengig av lokalitet.
  • Det er ikke forventet store endringer i vindforhold i Norge som følge av klima­endringene.

- Dette er en viktig rapport. Jeg er glad for at noen av de fremste fagmiljøene har samarbeidet om å skaffe oss best mulig kunnskap om hvordan klimaet i Norge endrer seg og kan endre seg framover, sier Ellen Hambro direktør for Miljødirektoratet i forbindelse med utgivelsen av rapporten.

 

Figurtekst: Sesongvariasjoner av sjøis arealet i Arktis kartlagt med mikrobølge radiometer data fra satellitter. Den rød kurven representerer endringene av sjøisarealet i 2015. Kilde: www.arctic-roos.org

AttachmentSize
M406.pdf75 MB
M406-cover.jpg937.71 KB
ssmi1_ice_area-220915.png196.64 KB

Add comment

Login to post comments