remote sensing

warning: Creating default object from empty value in /var/www/html/drupal/sites/all/modules/i18n/i18ntaxonomy/i18ntaxonomy.pages.inc on line 34.

NVP-summer school: The Arctic Ocean and the marginal ice zone (MIZ)

NVP-summer school participants outside the Isdammen.NVP-summer school participants outside the Isdammen.The interdisciplinary PhD and Post-Doc summer school The Arctic Ocean and the marginal ice zone (MIZ) - interdisciplinary research, management practices, and policy developments is hosted by the Norwegian Scientific Academy for Polar Research (NVP) in Longyearbyen, Svalbard during 31st July to 6th August 2017. 

The soundscape in the Marginal Ice Zone

Youtube movie - UNDER-ICE acousticsThe soundscape in the Marginal Ice Zone (MIZ) is comprised of seismic airgun noise, ship cavitation noise, and natural background noise due to different geophysical processes in the MIZ. Cavitation noise from the research ice-breaker dominated the sound scape at times.

Et sikkert vårtegn – framvekst av alger i Skagerrak og langs Sørlandskysten

I slutten av februar observerte forskere ved Nansensenteret store mengder alger i satellittbilder fra Skagerrak og langs kysten av Øst- og Sørlandet – HAB.nersc.no. Denne første vårblomstringen kom i år noe tidligere enn normalt, og er i tillegg også tilsynelatende mer massiv både i geografisk utbredelse og algemengder. Høye algekonsentrasjoner er observert i Kystrømmen fra Ytre Oslofjord til Farsund. En annen kraftig algeoppblomstring observeres i Boknafjorden i Rogaland.

Syndicate content