Operational Oceanography

warning: Creating default object from empty value in /var/www/html/drupal/sites/all/modules/i18n/i18ntaxonomy/i18ntaxonomy.pages.inc on line 34.

PECO2: Partnership for Operational Oceanography

The PECO2 project is funded by the Research Council of Norway INPART program for 3-years from 2021 through 2023 and shall strengthen international partnerships in operational oceanography and marine services. 

The 3-years PECO2 project is implemented through three distinct workpackages targeting operational oceanography, notably:

- WP1: Review needs and opportunities for research cooperation & training

- WP2: Prepare and offer a training programme including a summer school 

- WP3: Development of curriculum 

Project Details
Coordinating Institute: 
Nansen Environmental and Remote Sensing Center
Project Status: 
Ongoing

Indo-Norwegian research school in Operational Oceanography in Hyderabad

Indo-Norwegian research school in Operational OceanographyIndo-Norwegian research school in Operational OceanographyThe winter school Operational Oceanography: Indian Ocean circulation and sea level variation is organized at ESSO-Indian National Centre for Ocean Information Services (INCOIS) in Hyderabad during 16-21 October 2016.

Et sikkert vårtegn – framvekst av alger i Skagerrak og langs Sørlandskysten

I slutten av februar observerte forskere ved Nansensenteret store mengder alger i satellittbilder fra Skagerrak og langs kysten av Øst- og Sørlandet – HAB.nersc.no. Denne første vårblomstringen kom i år noe tidligere enn normalt, og er i tillegg også tilsynelatende mer massiv både i geografisk utbredelse og algemengder. Høye algekonsentrasjoner er observert i Kystrømmen fra Ytre Oslofjord til Farsund. En annen kraftig algeoppblomstring observeres i Boknafjorden i Rogaland.

Syndicate content